Radek Radomski
Warsaw Poland,  Poland
45 years old
802
Routes
12
Boulders
802
Routes
12
Boulders