Saturday, 26 September

8a.nu stats

81 066

members

5 857 643

total ascents

37 835

ascents last 30 days

153

ascents today

Forum

Poland

Janówek...czy pozwalacie?

Bartłomierz Krzepki

Piotr Marks
By³ chyba kiedy¶ w±tek o tym na forum wspinanie. Na czym stanê³o?