crag
Podlesice- Bukowe skały, Ukryte skały
3.2
42
ASCENTS
79 %
OS RATE
6
ROUTES IN DB
42
ASCENTS
79 %
OS RATE
6
ROUTES IN DB