Studentenklippen
4.0
475
ASCENTS
2 %
OS RATE
87
BOULDERS IN DB
475
ASCENTS
2 %
OS RATE
87
BOULDERS IN DB
Badge of the Vertical-Life app
Open the topo of Studentenklippen in the Vertical-Life App. Learn more
Name Style Route Comment Properties Date
Date
Solarium (7A)
13 Jun 2024
Handrissübung (5A)
13 Jun 2024
Mutter (5A)
13 Jun 2024
Der Schmiss (6A)
10 Jun 2024
verschärfter Normalweg (5A)
10 Jun 2024
verschärfter Normalweg (5A)
10 Jun 2024
Doppeldach (5B)
10 Jun 2024
Doppelriß (4B)
10 Jun 2024
Serbisches Reisfleisch (5A)
10 Jun 2024
Doppelriß (4B)
10 Jun 2024
Lektion in Technik (4B)
10 Jun 2024
Sonnenkante (4B)
10 Jun 2024
up (4B)
10 Jun 2024
start me (4B)
10 Jun 2024
Serbisches Reisfleisch (5A)
8 Jun 2024
Sonnenkante (4B)
8 Jun 2024
Doppelriß (4B)
8 Jun 2024
Lektion in Technik (4B)
8 Jun 2024
verschärfter Normalweg (5A)
8 Jun 2024
up (4B)
8 Jun 2024