Specific finger position training

TRAINING

Friday, 10 February

johanstartindrag200.jpg johanindragslutbra.jpg

Genom att starta från två
tjockmattor så skapar du
en naturlig klätterposition

Indrag i kombination med knee-drop. Sätt dig ner igen och repetera 8*3.
Fingerpositionen måste hållas intakt. 

johantryckstart.jpg johan-trycket.jpg
Start position för ett utåtvridet tryck move med hög fotsättning. Använd bara en hand så skapas större belastning.  Du kan viktanpassa movet/
muskelträningen genom att stå med ena foten på golvet etc. 
Specifik muskel/move träning

Repetetiv viktanpassad träning för en specifik muskel är ovanligt inom klättring. Istället bouldrar vi cirklar (vilket inte är specifik eller viktanpassad träning) och gör campus övningar (vilket inte efterliknar klättringens normala indragsmove). 

Med hjälp av två tjockmattor och några grepp kan du enkelt göra som alla andra idrottsutövare  - köra repetetiv träning för en specifik muskel/move.  Madrasserna är nödvändiga för att möjliggöra start från en NATURLIG position, sen är det bara att resa sig upp, sätta sig ner och repetera 8 - 12 gånger. Utan madrasser så måste man göra en liten pull inåt mellan varje repetition vilket frångår en naturlig klätterrörelse och slösar kraft för övningen. 

Genom att stå på fotsteg av olika storlek, eller i lättaste fall marken, viktanpassar du träningen så att du kan köra fyra set för varje hand med två minuters vila. För att öka svårighetsgraden kan man göra samma övningar på överhängande väggar. Med denna teknik så kan du skapa olika move där fingerpositioner och fotsättningar kan kombineras hur som helst.

Två exempel på bra grundövningar är closed crimp, med ett indrag och knee-drop move samt open crimp, tryck och hög fotsättnings move. Maximera belastningen på fingrarna genom att göra movet så fort som möjligt och lås i den högsta positionen i en sekund. Försök att skapa en konvex (innåtlutad) kurva med din kropp, dvs försök slå in kroppen mot väggen.

Avsluta träningen genom att låsa i den högsta positionen i 10 - 20 sekunder, 3 - 5 gånger beroende på din träningsbakgrund. Vila ca två minuter mellan varje avlåsning. Var mycket noggrann med att du behåller din fingerposition genom hela övningen.

Nyckeln till att kunna göra övningen bra är att du kan starta och landa från två tjockmattor, så att du undviker en onaturlig sit-start position.


0  C O M M E N T S:
Sort by: Date D Reply A