GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Hem | Nyheter | Videos | Artiklar | Galleri | Klippor | Gyms | Sök - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Kontakt | Ny Medlem
Forum: SWE / News / Partille klätterklubb etablerar sig Login in to contribute
Partille klätterklubb etablerar sig
OffLine 8a.nu
  2018-03-12 00:00:00    
TNT KK, med Reino Horak som ordförande, håller på att byta namn till Partille KK. Tanken är att köra Klubbträffar varje söndag from 15/4 i Lexby, på den nyutvecklade sektorn Bäckarna med ca 30 leder från 3a till 8a, med fokus på Introklättring för Gymklättrare och Juniorer. Sedan årsskiftet så tränas ett 25-tal lågstadieelever på Lillegårdsskolan en gång i veckan.

Kontakt har tagits med GBG KK, som förvaltar Lexby, och de har ställt sig positiva till den nya klubben. På sikt hoppas Partille KK att man kan medverka i förvaltningen av sportklättringen i området utifrån en kopiering av GBG KKs bultpolicy. Partille KK siktar också på att skapa ett klättermaraton runt Brattefjäll, likt ett OCR-lopp, och även detta har GBG kk ställt sig positiva till. All nybultning i området har bekostats av Klätterdomen som även stödjer tanken med flera klätterklubbar för olika intresseområden.

Medlemsavgiften är på 250 kr och då ingår SKFs försäkring, Bergsport samt Klubbträffar mm. Bankgiro 5156-6446, glöm inte ange namn och adress. En Facebookgrupp Partille KKhar också startats.
Click to Enlarge Picture
OffLine Fredrik Lundqvist
  2018-03-12 10:01:27    
Lycka till!
OffLine Fredrik Lundqvist
  2018-03-12 10:01:41    
Lycka till!