GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Hem | Nyheter | Videos | Artiklar | Galleri | Klippor | Gyms | Sök - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Kontakt | Ny Medlem
Forum: SWE / News / J-NM i Stockholm i helgen Login in to contribute
J-NM i Stockholm i helgen
OffLine 8a.nu
  2012-12-05 00:00:00    
Startlistorna för J-NM i Stockholm i helgen är klara. Sammanlagt 15 svenskar från tre klubbar tävlar i de sex klasserna. Totalt är det 45 anmälda.

Förbundskaptenen, Nicki Horak: "Det är väldigt synd att inte fler svenska juniorer är intresserade att vara med. Vi har aldrig haft bättre elit men samtidigt så är det oroande att klubbarna inte förmår att få fram en större bredd.
OffLine User Deactivated
  2012-12-05 21:40:45    
Kan ju bero på att de klasser som lockar flest tävlande inte får vara med på ”junior” NM.  
OffLine Jens Larssen
  2012-12-05 23:09:29    
Varför tror du att man slutar tävla när man blir äldre vilket varit fallet i flera år. Varför tror du att enbart en (1) svensk kille deltar i klassen 95-96? Flera klubbar har under åren skickat juniorer på svenska cupen men många av dem har bara tävlat en eller två gånger och sedan slutat. Jag tror att många upplever tävlingarna för seriösa och för tråkiga. När man ordnar breddtävlingar så kommer det många mer tävlande juniorer. På seniorsidan sades det i många år att de måste vara seriösa för att de skulle förbereda de bästa inför Världscupen. Det slutade med att allt färre deltagare innan de helt lades ner. Solna och Eskilstuna gör ett jättebra jobb men det är ju ytterst alermerande att alla andra typ 70 klubbar enbart fick ihop en tävlande. Nicki Horak gör ett grymt jobb med eliten...men är det inte dags att man även börjar satsa på bredden?
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-06 05:59:30    
Och redaktörn har förstås lösningen även på detta problem? Vad tycker redaktörn man skall göra, hur skall det göras och vem skall göra det? Jag tror redaktörn måste utveckla sitt resonemang en aning och inte bara komma med billiga slagord baserat på tvivelaktiga analyser och en tillrättalagd världsbild. Att det är dags att börja satsa på bredden är ju självklart men hur skall det gå till? Det är ju lätt att komma med platityder när man vägrar ta ansvar... Hur många av de här 70 klubbarna ordnar breddtävlingar i lead för sina ungdomar? Hur många ordnar tävlingar överhuvudtaget för sina unga? Hur många har organiserad träning? Varför får de yngre inte vara med på JNM?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-06 09:21:07    
Jag har i 15 års tid försökt öka fokuset på breddtävlingar och jag har själv arrangerat många tävlingar med ett sådant fokus. Tyvärr så har ju TK istället grävt sín egen grav genom att fokusera på eliten. De har genom åren arbetat mycket hårt och hade de också haft bredden som fokus så hade vi inte haft denna negativa utveckling. Av denna anledning så hoppade jag av då man gick stick i stäv mot det jag föreslog. Tom förbundskaptenen Nicki Horak har ju föreslagit ett nytt koncept med fyra kvalleder istället för två. Förbundet har genom åren satsat miljoner på elitistiska tävlingar som ju inte har varit framgångsriskt. Satsa lika mycket pengar på breddtävlingar, träningsläger även på klippa där ett stort fokus ligger på det sociala så är jag säker på att man får ut mycket mer än att bara köra fast i det gamla hjulspåret där man har kört fast.
OffLine User Deactivated
  2012-12-06 11:24:12    
Jag syftade mer på att de yngre klasserna, som i de flesta tävlingarna det här året lockat flest deltagare, inte får vara med på JNM. Dem anses vara för unga för att tävla av vissa nordiska länder. Kass.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-06 11:28:13    
Redaktörn upprepar sig och halkar in i det vanliga gamla ältandet som går ut på att redaktörn minsann vetat i hundratals åt hur saker skall skötas men att idioterna i "TK" gör något helt annat. Redaktörn missar att jag inte frågade vem som var "skyldig". Redaktörns horn i sidan till "TK" är välkänt och behöver inte upprepas. Jag ställde ett antal frågor som redaktörn i vanlig ordning bortsåg ifrån när redaktörn i stället kom med sitt enformiga mantra om att "satsa pengar på breddtävlingar och träningsläger på klippa". Det där är ju bara svammel, bara ordbajseri utan substans. Så om redaktörn nu ville vara så vänlig att svara på mina frågor i stället för att bara klaga: Vad tycker redaktörn man skall göra? (Lite mer detaljerat än att bara vräka ur sig att man skall "satsa") Hur skall det göras? Vem skall göra det? Hur skall satsningen på bredden det gå till? Hur många av de här 70 klubbarna ordnar breddtävlingar i lead för sina ungdomar?  Hur många ordnar tävlingar överhuvudtaget för sina unga?  Hur många har organiserad träning? Varför får de yngre inte vara med på JNM? Nu lägger jag dessutom till en fråga: Vad är redaktörn själv beredd att bidra med utan ersätting? Att redaktörn meddelar att "om jag får lika alla pengar som TK får så skall jag minsann..." är ju ointressant. Redaktörn vet ju att de flesta som jobbar inom förbundet gör det helt utan ersättning så  Vad är redaktörn beredd att bidra med? Om svaret är "ingenting" tycker jag att redaktörn skall börja fundera lite på sin position. Redaktörn tycks tro att TK och "förbundet" skall göra en massa saker men det är väl i klubbarna klättrarna är organiserade så det är väl de som skall stå för den verksamheten. Jag har inte sett något förbud för klubbarna att arrangera breddtävlingar eller läger på klibba men redaktörn vet säkert mer om sådant...
OffLine Jens Larssen
  2012-12-06 14:23:36    
Ändrar man sitt perspektiv från elit till bredd är det enkelt att komma med förslag. Man kan ta hälften av de pengar och arbetsinsats som TK idag lägger ner och enbart låta detta gå till breddsatsningar vilket kan betala träningsläger med tävlingar både ute och inne på 15 olika klubbar/gym i landet. Jag kan gärna hjälpa till med detta vilket jag sa redan för 10 år sedan.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-06 14:38:32    
Redaktörn har alltså inget nytt att komma med utan upprepar bara saker han sagt i 10-15 år och som ingen hittills har lyssnat på eftersom det visar på en total brist på förståelse för hur idrottsrörelsen fungerar. Det tjatet är bara tröttsamt. Det är väl bara för klubbarna och hallarna att göra. Varför skulle allt hänga på att de fick pengar från förbundet? Tror redaktörn verkligen att det är pengarna det handlar om? I så fall ägnar sig redaktörn åt en sport de flesta helst håller på med när det är snöfritt och på asfalt, som en del gör i våra skidbackar och som man inte skall ägna sig åt i badkaret. Att hoppas på att redaktörn faktiskt skulle svara på någon av mina enkla frågor var naturligtvis dumt. Redaktörn har inga lösningar, redaktörn vill bara klaga...
OffLine Jens Larssen
  2012-12-06 15:09:56    
Att arrangera träningsläger med tävlingar på 15 klubbar/gym i landet är väl en mycket konkret plan som jag gärna är delaktig på och som besvarar de flesta av dina frågor. Självklart kostar det en del pengar och så kräver det stöd från förbundet och TK men det förefaller som väl investerade pengar och tid i jämförelse med vad som gjorts de senaste tio åren. Man kan även säga till de som får landslagspengar att de ska vara med på minst en sådan aktivitet.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-06 16:32:34    
Njae, det besvarar inte riktigt alla frågor men låt gå. Jag får väl ställa nya. Vem skall ansvara för detta? Varför kan inte klubbarna och gymen göra detta själva? Vem skall leda aktiviteterna? Varför skall förbundet betala?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-06 21:20:27    
TK bör få ett nytt mandat och ansvara för detta då det gamla elitistiska sättet att arbeta inte visat sig funka. Med tanke på att klubbarna och Gymmen inte lyckats med detta tidigare så borde man ge dem stöd. Jag kan gärna vara med och jag är säker på att det inte skulle vara svårt att rekrytera flera och som sagt man kan ju ställa vissa kram på de som får landslagspengar. Förbundet satsar varje år stora belopp till TK för att arrangera elitistiska tävlingar. Varför ska förbundet betala denna verksamhet om man inte även kan satsa på bredden? Utan bredd får vi ingen topp. Idag går nästan alla pengar till klubbar och aktiva i STH, Eskilstuna och GBG. Varför ska bara dessa klubbar och dess medlemmar åtnjuta alla bidrag? Det finns drygt 60 ytterligare klubbar där vare sig de eller dessmedlemmar tar del av alla bidrag till eliten. 
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-06 21:37:00    
Men är inte redaktörn själv den värste elitisten av dem alla? Redaktörn skriver ju uteslutande om de allra bästa klättrarna och de allra vassaste prestationerna. På så sätt bidrar ju redaktörn mer än kanske någon annan till den ohälsosamma elit- och idolkulturen inom klättringen. Sanningen är ju att redaktörn inte bryr sig ett smack om någon bredd. Redaktörn vill bara inte att det skall visa sig att man faktiskt blir en bättre klättrare av att träna och av att sätta mål för sin klättring. Med pladdret om "bredd" vill redaktörn att det skall se ut som det räcker att "bara klättra" men redaktörn vet ju att det inte är sant. Redaktörn vet mycket väl hur mycket de bästa tränar men redaktörns världsbild skulle rasa om han erkände hur verkligheten ser ut. Redktörn har ju också missat att de flesta ungdomar som tävlar och satsar på att utvecklas som tävlingsklättrare finns i storstäderna. De finns på de klättergym där tävlingarna arrangeras. Det är väl inte så konstigt att "bidragen" till tävlingsklättring riktas till dem som tävlar och arrangerar tävlingar? Varför skulle förbundet skicka pengar till dem som väljer att avstå?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-06 22:25:44    
Självklart så har en nyhetssite fokus på de som klättrar hårdast och världens bästa klättrare, Adam Ondra, blev ju just bäst genom att bara klättra utan någon struktur. Personlogen så har jag alltid jobbat med fokus på bredden. Fortfarande idag så tycker jag det är roligast att träna de som klättrar under 7a. Jag är också den i Sverige som började med lätta välbultade leder. Och som sagt, när TK bildades så blev jag breddansvarig. Om TK får ett par hundra tusen kronor och man lyckas få ihop 15 juniorer till J-NM så borde man sasta på något nytt. Faktum är ju att häften av de 15 ju dessutom får 260 000 kr i juniorlandslaget. TK's pengar borde inte gå till desamma som får lamdslagsbidrag utan istället till en breddsatsning.
OffLine User Deactivated
  2012-12-07 00:31:00    
och bilen går bra? Jens, Om du nu har så mycket "klocka" Idéer och tycker att vi i TK kastar pengar i sjön, inte gör vårt "jobb" samt är allmänt "korkade" som inte förstår någonting föreslår jag följande: Precis som i alla föreningar så är det inte den som har störst megafon som hörs mest, utan alla har samma rätt att påverka i den riktning de vill. Så lämna in ett konkret förslag till det utskott som du så hårt kritiserar (TK). Inte en luddig idé på två meningar, som ständigt återkommer i dina "argument", utan ett konkret förslag. -Hur skall dessa breddtävlingar utformas?, när skall de hållas?, var skall de hållas? Vilka hallar är det som vill vara med och göra detta arbete med dig?, vilka andra personer (ledbygagre etc) vill hjälpa dig? För vilka är det du vill arrangera en tävling. Vad är den långsiktiga tanken, vad är målet med tävlingarna osv osv. Våra mailaddresser finns på förbundets sida. Om det nu skulle vara så att TK inte finner ditt förslag lika briljant och övertygande som du själv finner det så är nästa steg att gå till FS och säga att TK inte gör sitt "jobb". Därefter får FS ta beslut om åtgärd. På detta vis behöver inte människor som engagerar sig på sin privata tid få en massa skit på en kommersiell hemsida, dina idéer skulle höras precis som alla andras och du skulle på ett demokratiskt vis vara med och försöka påverka sporten åt det håll du personligen, och som medlem i SKF (8a.nu är mig veterligen inte en medlem i SKF), tycker är önskvärt. Hälsningar Björn Strömberg
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-07 06:02:24    
Redaktörn har aldrig jobbat med fokus på "bredden". Redaktörn har ju själv sagt att han hoppat av TK och vad jag förstår har redaktörn dessutom varit kapten för juniorlandslaget och det var väl inget breddarbete. Redaktörn har väl aldrig arrangerat några breddtävlingar eller några breddläger? Jo, förstås, redaktörn försöker tjäna pengar på sådana "läger" men redaktörn får ursäkta; det redaktörn gör för att tjäna sitt levebröd räknas liksom inte. I sin dagliga gärning skriver redaktörn enbart om toppen av toppen så redaktörns vurm för bredden är ju bara en läpparnas bekännelse. Jag tror redaktörn skall titta lite på resultatlistorna från ungdomstävlingarna i år. Gör redaktörn det inser han att han sprider osanningar. Det har varit upp emot hundra deltagare vid ett par tävlingar och det enda som är trist är väl att det inte arrangeras fler så att ännu fler får tävla. Skall man ljuga skall man göra det smartare än så. Sedan har ju Strömberg här ovan rätt och det är det väl fler som har sagt. Personligen tycker inte jag att förbundet skall låta sig påverkas av ett mediedrev; speciellt inte när det rör sig om ett enmansdrev. Jag antar att "TK" försöker göra det de för förbundets uppdrag att göra och vill du påverka det så kan du göra det via din klubb.  Kanske är det dags att erkänna att det du egentligen vill är att få en del av kakan, att förbundets pengar skall gå till din försörjning så att du kan skriva ännu mer om elitens prestationer.
OffLine Jens Larssen
  2012-12-07 09:10:42    
De första breddtävlingar som anordnades i Sverige var Fysiken Pump som vi körde framgångsrikt i mitten på 90-talet. Jag försökte få TK att köra detta koncept men man valde istället ett mer elitistiskt koncept. Jag har redan kommit med flera konkreta och preciserade förslag till TK och förbundet rörande att åka runt till klubbar och gym att arrangera träningsläger och breddtävlingar. Jag fick inte bifall och har därför gett upp att gå via dessa organ. Vid det senaste mötet i TK lade tom förbundskaptenen fram förslag som syftade på att stötta bredden genom att köra fyra kvalleder. Flera stöttade hans förslag men han fick inget bifall och istället valde TK att köra i samma hjulspår. Det förefaller därför ganska meningslöst att lämna fram konkreta förslag innan TK först analyserar varför vi har haft en sådan negativ utveckling trots att så mycket pengar och resurser har lagts ner. Titta bara på gymmens tävlingar som med ofta över 100 deltagare lockar både eliten och bredden. Vidare har ju Solna KK och Mats arrangerat populära tävlingar för barn med breddfokus. Det ska påpekas att TK har varit duktiga att arrangera tävlingar för barn medan tävlingarna dock för juniorerna och särsklit seniorerna varit mindre framgångsrika.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-07 10:53:20    
Vet redaktörn möjligen hur klubbarna arbetar med barn och ungdomsklättring? Har TK överhuvudtaget något att arbeta med? Det är ju naivt att tro att TK skulle kunna kompensera för ett stort organisatoriskt misslyckande där klubbarna faktiskt inte tar ansvar för att arrangera organiserad träning för barn och ungdomar. Vet redaktörn hur många ungdomar, säg mellan 14 och 20, som  överhuvudtaget tränar klättring på allvar? Hur många fler tror redaktörn att det skulle bli om man hade 4 kvalleder på tävlingarna? Vad jag vet så har det arrangerats en hel del breddtävlingar för ungdomar utan TK:s inblandning och det är väl så det skall vara. Vet redaktörn varför det arbetet inte har fortsatt? Vet redaktörn om det verkligen är så att TK inte har analyserat situationen? Det vore ju märkligt om de låtit bli... Jag upprepar dessutom något jag skrivit tidigare. Klubbarna har all frihet i världen att arrangera läger och tävlingar. I normala idrottsförbund är det inte förbundet som arrangerar och bekostar tävlingar; det gör klubbarna. Varför fungerar det inte så inom klättringen? Det är ju i klubbarna klättrarna finns och det är i klubbarna som de som skall göra jobbet är organiserade. Varför detta trams om förbundet och TK?
OffLine User Deactivated
  2012-12-07 18:03:29    
Då skall vi se. Har kollat upp lite och det har inte inkommit några förslag/motioner till TK de senaste 3 åren från Jens Larsen (och heller inte från 8a även om dessa inte räknas eftersom 8a.nu inte är medlem i någon klubb). Längre tillbaka kan jag tyvärr inte få tag i någon info eftersom hela TK har bytts ut de senaste 3 åren. Du har alltså inte kommit med flera "konkreta och preciserade förslag till TK" som du säger och jag ställer samma fråga som NIJo, vad är detta för trams om förbundet och TK? Ännu en gång i alla föreningar finns det en väg att gå om man vill få sina idéer hörda, det är samma väg för alla oavsett om man äger 8a.nu eller inte. OCH det är inte den vägen du väljer, Jens.  
OffLine Jens Larssen
  2012-12-07 21:03:24    
@ NiJo: Du skriver om klubbarnas stora organisatoriska misslyckande att inte få till träning för barn och ungdomar. Jag håller med och det är ju just därför jag tycker att förbundet och TK ska delvis ändra färdriktning och även satsa på stöttande tränings och tävlingsverksamhet för klubbarna. Jag håller även med om att klubbarna är basen men om deras verksamhet inte fungerar så borde ju resurserna satsas där. Utifrån den krassa verkligheten så har TK gjort ett bra jobb men ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Antingen så får TK även jobba med denna svaga klubblänk eller så bör man få ett halverat bdrag och den andra halvan går till några som vill jobba med basen.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-07 21:23:19    
Finns det ingen instans inom förbundet som arbetar med barn och ungdomsverksamhet på bredden? Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Förbundet skall inte stå för verksamheten, det måste klubbarna göra.  Men om det inte finns någon som gör det ideella arbetet för att få fart på klubbarna så är ju TK och andra som jobbar med toppen helt chanslösa. Inte deras fel i så fall...
OffLine Jens Larssen
  2012-12-07 22:05:46    
Jag håller helt med dig och därför tycker jag alltså att TK bör bredda sitt fokus. Jag håller också med dig om att du tycker att min kritik är obefogad om du tycker att TK endast ska syssla med elitistiska tävlingar. Detta har ju TK gjort mycket bra och framgångsrikt i många år. Frågan är ju nu hur TK och förbundet ska fortsätta nu när vi är övverens med att de flesta klubbarnas arbete med tävlingar är under all kritik. 1. TK fortsätter och arbetar som vanligt med det otacksamma arbetet att arrangera tävlingar för enbart ett fåtal intresserade från ett fåtal klubbar. 2. TK tar ansvar och börjar arbeta även med breddtävlingar och klubbtävlingsutveckling mm för att öka deltagarantalet på de vanliga tävlingarna. 3. TK informerar förbundet att de lägger ner delar av sin verksamhet ända tills det finns fler aktiva klubbar som sysslar med organiserad tränings- och tävlingsverksamhet. Min kritik mot TK har hela tiden baserats utifrån alternativ 2 vilket jag kan förstå att man tycker är orättvist om man anser att TK's mandat enbart gäller alternativ 1.
OffLine Rutger Jönåker
  2012-12-07 22:36:33    
Jag tror inte TK eller något annat utskott själva kan välja vad de skall göra. Utskotten är utförare och skall göra det de blir tillsagda att göra. Vill de inte får de avgå.
OffLine User Deactivated
  2012-12-08 00:13:28    
Nu börjar vi komma någonstans. Från att inte ens de extremt framgångsrika juniorerna skulle få några pengar alls och att alla elitistiska tävlingar skulle läggas ner till förmån för breddtävlingar skall nu breddtävlingar få bidrag/stöd!? Får också säga att det är en mycket vänligare ton i de senaste inläggen, bra. Dock kvarstår faktum att även om jag skriver här så har inte det något med TK att göra och en diskussion här skulle aldrig (vad jag tror) ligga till grund för en förändring, men det ämnet (tillvägagångssättet) har vi redan behandlat. NiJo sätter huvudet på spiken, TK får en beställning och försöker i bästa mån utföra den beställningen. Då det handlar om privat tid utan ersättning är det givet att det inte finns tid i överskott och ibland blir inte hela beställningen klar, ibland finns inte tid och ork att göra förändringar, att undersöka nya möjligheter osv osv.  Och som Mats så många gånger tidigare har sagt, det blir inte bättre av att ständigt få skit på den här sidan, dessutom när denna smutskastning (som vi har konstaterat ovan) helt saknar grund. och så vidare... Jag håller helt med om att breddtävlingar är en fråga för de aktiva klubbarna, det är så det fungerar i ALLA idrotter. Svenska fotbollsförbundet betalar inte de lokala klubbarna för en knattecup på grusplanen i stad X. Att Klubbarnas verksamhet är under all kritik ställer jag mig tveksam till. Klubbarna är inte mer än medlemmarna i den och vill ingen lägga ner en massa gratistimmar så är det upp till var och en att ta ett sådant beslut. Många klubbar i Sverige saknar väl helt tävlingsanknytning och andra kanske helt saknar juniorer att träna, känns fel att dra all över en kant. Vad som skulle kunna vara intressant att diskutera är varför klättringen skiljer sig så avsevärt från alla andra idrotter där ett lokalt engagemang på klubbnivå finns oavsett om klubben bara har 10 medlemmar? Kolla bara på Dalen KFF (där jag själv lirade boll en gång i tiden) småkidsen sparkar fortfarande boll på grusplanen och ibland när man åker förbi är det hundratals ungdomar som samlas där i en lokal cup, detta utan stöd från Svenska fotbollsförbundet. Tennis, hockey, segling, badminton, bordtennis, motorsport, golf och många fler. I alla dessa sporter finns det folk som engagerar sig och bygger bredd utan att dess förbund går in med en enda krona, varför inte i klättringen? Sen vill jag bara påminna om att det finns många och extremt bra breddtävlingar inom klättringen, vi kan namnen på dessa behöver inte ta upp det igen. Vad som dock saknas är breddtävlingar i lead, Stockholmscupen var ett lysande exempel på detta men tyvärr orkade inte de som höll i den längre, det är synd men det är knappast något man kan kritisera! Vill man vara säker på att få något gjort får man göra det själv. Det är både ologiskt och oklokt att ifrågasätta varför inte någon annan gör det ena eller det andra det enda som är klokt är att fråga sig själv: vad kan jag göra? -Det kanske finns en klubb du kan engagera dig i Jens och se till att jobbet blir gjort istället för att försöka få någon annan att göra det!? Nu skall jag sluta skriva inlägg här och istället själv fundera över vad jag kan göra åt breddfrågan, och då menar jag att faktiskt göra något och inte bara skriva om det! Björn Strömberg
OffLine Jens Larssen
  2012-12-08 08:50:36    
Den viktigaste punkten för alla andra klubbar i alla andra sporter är organiserad träning, tävling och match. För dagens klätterklubbar är detta det kanske minst viktiga. Att då skylla på att det är klubbarnas dåliga tränings- och tävlingsverksamhet som orsak till att så få deltar på TK's stöttade tävlingar är underligt. Klätterklubbarna har en helt annan inriktning än alla andra sporters klubbar och därför måste därför TK jobba annorlunda. Man kan inte bara köra huvudet i sanden och skylla på klubbarna. Gymmen driver idag en mycket framgångsrik breddtävlingsverksamhet och TK borde jobba mer aktivt med dessa. TK borde ha stöttat Stockholmscupen mer aktivt tex. TK borde även stötta Solnas framgångsrika breddverksamhet på andra klättergym.
OffLine Jens Larssen
  2012-12-10 13:46:12    
Jag har full förståelse om att du utifrån din utgångspunkt tycker att jag har varit för kritisk till TK. Min kritik bygger på en helt annan utgångspunkt nämligen att vi får leva med att klubbarna inte är aktiva med träning och tävling. När TK var som mest framgångsrikt och merparten av de aktiva klättrarna tävlade fanns det inte heller någon aktiv träning och tävling hos klubbarna. TK jobbade i samarbete direkt med gym och klättrare som ofta inte ens var medlemmar i förbundet. Både du och jag vet att tex många vinnare av cup- och SMtävlingar har vunnits av personer som inte ens var medlemmar i förbundet. Ofta var inte ens klubbarna inblandade det var gymmen som arrangerade tävlingarna helt utan inblandning från klubbarna. Att tvinga dessa att allt måste gå via klubbarna för att vi ska bli som alla andra förbund var ett grundlägande misstag. Idag arrangerar alla större gym mycket framgångsrika tävlingar med 100+ deltagare. Det är där som TK skulle ha satsat på samarbete. Men som sagt, det går ju i princip inte enligt stadgarna och det är där det grundläggande problemet ligger. Klättring är ingen vanlig klubbidrott men så länge man inte ändrar på den inställning från förbundet och TK's sida så kommer vi vara kvar på ruta 1.
OffLine Jens Larssen
  2012-12-10 18:38:23    
Om inte TK och förbundet är beredda att ändra inställning och istället ta reda på vad klättercommunityn vill ha så tycker jag att man ska delvis spara in den stora utgiftspost som TK utgör. Satsa dessa pengar på viktigare saker som fler i klättercommunityn kan dra nytta av, tex att sponsra bultning och accesfrågor som man gör i Norge.
OffLine E *
  2012-12-10 19:49:47    
"Idag
arrangerar alla större gym mycket framgångsrika tävlingar med 100+
deltagare. Det är där som TK skulle ha satsat på samarbete." Och det är vad jag ser även de stora gymmen som arrangerar de flesta sanktionerade tävlingarna i Sverige, så vad blir skillnaden ute i landet om man arrangerar ännu fler tävlingar i Stockholm och Göteborg? "Om
inte TK och förbundet är beredda att ändra inställning och istället ta
reda på vad klättercommunityn vill ha så tycker jag att man ska delvis
spara in den stora utgiftspost som TK utgör. Satsa dessa pengar på
viktigare saker som fler i klättercommunityn kan dra nytta av, tex att
sponsra bultning och accesfrågor som man gör i Norge." Som Mats förklarar ovan så får TK sina direktiv från förbundsstyrelsen, som i sin tur får sina direktiv från årsmötet, vilket gör att de gör precis det som klättercommunityn vill, ska deras direktiv ändras får årsmötet säga det vilket uppenbarligen inte har hänt. Två frågor till dig Jens: 1/När gick du senast på ett årsmöte för förbundet? 2/När försökte du förändra något på riktigt, istället för att maila någon i förbundet eller använda 8a som megafon? Förövrigt anser jag att denna forumdesignen är tämligen föråldrad, när man inte ens kan citera inlägg på ett vettigt sätt...
OffLine Jens Larssen
  2012-12-10 20:38:05    
Via gymmens framgångsrika tävlingar kan man få till en cup där fler vill vara med. Problemet för de mindre gymmen och klubbarna har varit att de bara kom 20 pers och då går ju inte tävlingen runt pengamässigt. Skulle man få till en breddcup och det skulle komma 50 deltagare så skulle det även kännas mycket trevligare att lägga ner allt arbete. I verkligheten fungerar det inte alls som du säger. Förbundet styr och kommer med förslag som nästan alltid klubbas igenom. Du har väl inte glömt hur förbundet efter ett möte tom ändrade den fastslagna budgeten. Jag har genom årens logg lagt ner oerhört mycket tid på direktkommunikation med förbundet men då man helt har nonchalerat mina förslag har jag gett upp. En gång gjorde jag en marknadsundersökning för Konsum och inför en stor ledningsgrupp lade jag fram citatet. "Det är inte fel på Konsum. Det är fel på medlemmarna." Det verkar som TK tycker likadant. "Det är inte fel på tävlingarna. Det är medlemmarna det är fel på." Vi lever idag i en marknadsanpassad värld och det är dags för förbundet och SKF att vakna upp. Varför tror du tex att andelen aktiva klättrare i Sverige som är medlemmar i SKF minskar varje år? Det beror ju självfallet på att SKF inte har moderniserats. Det finns minst 15 000 aktiva klättrare som inte är medlemmar. Hur kan man lösa detta? De flesta av dagens 7 000 medlemmar är ju bara anslutna till något de anser vara en bredlådeklubb. På de allra flesta klubbars årsmöte kommer max 20 % av medlemmarna. Öppna ögonen och se problematiken i ett större perspektiv.
OffLine E *
  2012-12-10 21:22:29    
Eftersom du inte svarade på någon av mina frågor försöker jag igen, 1/När gick du senast på ett årsmöte för förbundet? 2/När försökte du förändra något på riktigt, genom att gå på ett årsmöte eller lämna in en motion till ett årsmöte, istället för att maila någon i förbundet eller använda 8a som megafon?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-10 21:42:59    
Jag har genom åren varit på säkert sex årsmöten och varje gång höjt min röst utan att jag lyckats genomdriva förändringar. Jag har därför tröttnat och känt det hopplöst på samma sätt som när jag lämnade TK. Den gången jag var mest aktiv var året då vi kom med i RF då jag var med och samlade information till själva ansökan. Jag la även då fram planer för hur vi kunde gå vidare. Jag har även säkerligen ett 50-tal gångar varit i direktkontakt med de olika ordförandena genom åren för att försöka förändra. Senast jag arbetade hårt bakom kulisserna var när jag på olika stöttade Nicki Horak som SKF hade satt i karantän. Jag har nu gett upp att kunna förändra via dessa sätt och hoppas att detta här funkar bättre. Jag planerar att skriva en debattartikel rörande att SKF måste prioritera att på ngt sätt ansluta alla som klättrar på gym. Denna fråga har varit uppe på bordet så länge jag kommer ihåg och även föreslagits av mig och andra på årsmöten utan att det har hänt något. Alla måste väl se att förbundet och dess TK inte har utvecklats så positivt som man kunde hoppas iom att det är så många nya klättrare som kommer till sporten varje år. Jag försöker bara komma komma med förslag på lösningar och där har förbundsmöten inte varit särskilt framgångsrika.
OffLine E *
  2012-12-10 22:21:59    
Okej, nu börjar vi komma en liten liten bit på vägen, sex gånger har du varit på årsmöte, men du nämner fortfarande inte när det var senast, och eftersom du skriver "Den gången jag var mest aktiv var året då vi kom med i RF då jag var med och samlade information till själva ansökan." (enligt RF.se så gick SKF med 95), så gissar jag på att alla dessa möten var på 90talet, till och med tidiga 90talet. Det har vad jag vet hänt ganska mycket i världen sedan 90talet, lever du kvar i dåtiden eller har du uppdaterat dig sedan dess (det verkar inte direkt som att du uppdaterat dig, i vart fall inte din argumentation, eftersom du hela tiden säger att du testat allt och sagt allt, på 90talet)? "I verkligheten fungerar det inte alls som du säger. Förbundet styr och kommer med förslag som nästan alltid klubbas igenom." Om det är klubbat av årsmötet har styrelsen mandat för att göra det som klubbas, men när det är klubbat är det inte längre styrelsens beslut, utan årsmötets, alltså alla medlemmars beslut. "Jag har även säkerligen ett 50-tal gångar varit i direktkontakt med de olika ordförandena genom åren för att försöka förändra" Jag vet inte om du har missuppfattat det där med demokrati, det är inte den som skriker mest och högst som får som den vill, det är den grupp som är störst som får som den vill. Att du har (som du ser det) blivit ignorerad är då inte så konstigt, eftersom EN person inte kan, får eller ska förändra något om det ska funka. Varför ska din röst vara mer värd än det flertal tusen andra människor som ingår i förbundet? Betyder detta att jag kan skicka in massa förslag till förbundet och sen gråta ut på ett forum när de inte genomför dessa eftersom jag då blivit (i ditt tycke) ignorerad?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-11 10:08:08    
Mats: Varför tror du att tävlingsklättringen enligt IFSC modellen är på tillbakagång i princip alla länder? Detta är inte en svenskt fenomen utan man kan se det överallt och detta trots att klättersporten vuxit explosionsartad de sista åren. @ Emil: Den sista gång jag var på ett årsmöte var i GBG jag tror det var 2007. Jag tycker det verkar som om du har för mycket tilltro till att hela Sverige eller förbundet för den delen bygger på det som dess invånare/medlemmar efterfrågar. Att som du föreslår att man kan komma till ett årsmöte och förändra genom en motion eller att räcka upp handen fungerar i princip aldrig och det är ju därför som enbart 1-2 % närvarar på årsmöten. Samma sak gäller ju för övrigt TKs möten där Nicki Horak nu senast lade fram ett nytt förslag som skulle gynna bredden och där många stöttade honom. Trots detta nonchalerades detta då man inte ens valde att testa det. Om nu inte juniorernas förbundskapten kan göra förändringar...då enbart stärks jag i tron att det är meninglöst att gå på TKs möten.
OffLine E *
  2012-12-11 10:21:59    
"Att som du föreslår att man kan komma till ett årsmöte och förändra genom en motion eller att räcka upp handen fungerar i princip aldrig och det är ju därför som enbart 1-2 % närvarar på årsmöten." Hur tycker du det ska gå till då? Ska alla som vill förändra något maila till förbundet så som du har gjort? (och sen gråta ut på ett forum eller blogg när deras kanske galna ideer inte genomförs?) " enbart 1-2 % närvarar på årsmöten" Detta kan mycket väl stämma i antal fysiska personer på mötet, dessa personer har dock mandat från sina klubbar att företräda många fler personer, det hade ju inte funkat om det varit ett par tusen personer på årsmötena. Återigen : Varför ska din röst vara mer värd än det flertal tusen andra människor som ingår i förbundet?  (varför sabbas formateringen helt när man klickar på "submit"? Ändra till en vettig forumdesign och struktur!)
OffLine Jens Larssen
  2012-12-11 10:50:59    
Det går ju att konstatera att förbundet inte har haft en bra utveckling de senaste åren. Idag saknar man folk till de allra flesta viktiga positioner. Man har helt enkelt inte varit lyhörda och visionära till det som dagens svenska klättrare vill ha. Istället för styrning enligt demokrati så bör man driva SKF mer baserat på hur vanliga företag drivs. Självklart ska vi ha årsmöten osv men kanske är det dags för SKF att göra en marknadsundersökning för att ta reda på vad dess "marknad" vill ha. Idag verkar man ha missat att marknaden främst består av de som klättrar på gym. Fick vi med de kanske 13 000 klättrare som aktivt klättrar på gymmen utan medlemskap så skulle vi stå mycket starkare. Detta är ju grundfrågan som förbundet verkar ha missat och det löses inte genom att jag eller någon annan lyfter på handen och föreslår detta igen på ett årsmöte.
OffLine Jens Larssen
  2012-12-11 19:23:54    
Jag var mycket aktiv i den mycket framgångsrika TK'n under 90-talet. Jag var breddansvarig men itakt som TK fick ett mer elitistiskt tänkesätt ökade min interna kritik och vi började tappa mark. Jag skrev även en artikel i Bergsport och lobbade mot förbundet mot ökad fördelning mm. När TK kantrade över ännu mer till förmån för eliten så tappade jag intresset och avgick. Sedan dess har TK haft en nedåtgående trend även om man sett ett ökat intresse från barn som vill tävla framförallt i Stockholm. Jag har alltså försökt på alla plan och då ingår även det internationella förbundet som jag via 8a lyckats få igenom flera förändringar trots att man från början sa att jag var helt fel ute. Om nu det i princip enbart finns ett stort tävlingsintresse från barn i stockholmsområdet är det väl dags att ta bort skygglapparna och se att det faktiskt aldrig har tävlats så mycket i Sverige som på gymmens breddtävlingar där även eliten tävlar. TK har även avslagit förbundskaptenens förslag som ju just har fokus på bredden vilket jag helt stödjer. Detta måste jag väl vara tillåten att säga på 8a när jag tidigare har försökt alla andra möjliga kanaler utan framgång? Jag hade önskat att du forsatt på TK med det framgångsrika konceptet du körde på STHLM-cupen. Varför gjorde du inte det?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-11 20:32:33    
Varför fortsatte du inte med det framgångsrika koncept som du använde i Stockholmscupen och som ju ligger i linje med det som jag och Nicki Horak har föreslagit?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-11 22:42:37    
Jag menade att varför förde du inte in det framgångsrika formatkonceptet i TK? Hur lämnade förbundstyrelsen i sticket?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-12 12:37:45    
Om nu förbundskaptenen för juniorlandslaget föreslår att ni ska köra med fyra leder som ni körde på stockholmscupen framgångsrikt så bygger ju detta på att även eliten vill klättra mer. Jag kommer ihåg när Peter osma var den sista på barrikaden som sa att han ville att de svenska tävlingarna skulle vara som på Världscupen så att han kunde använda dessa som förberedelse. Hela den dåvarande TK slog då på trumman och ansåg detta var deras uppdrag. Året senare så slutade Peter tävla nationellt och även de flesta andra och gamla TK tyckte då inte att man hade gjort något fel. idag kan man ju bara konstatera att det finns i princip inget sådant tävlingsintresse från seniorernas sida förutom på det prestigefyllda SM't. Att då som nya TK har gjort och fortsatt med samma tävlingsupplägg trots att tom förbundskaptenen har föreslagit och fått stöd för ett nytt upplägg är för mig en gåta. Om klubbarna ska komma igång med en tävlingsverksamhet så ska man ju inte utgå från världscupen utan istället på hur du och andra tidigare och idag med gymmen, kör breddtävlingar som även lockar eliten. Varför brydde TK sig om att inte ens testa något likande som förbundskaptenen föreslog på det senaste mötet och som han fick stort bifall på. Varför valde ni att köra på med formatat som haft en negativ utvecklingstrend i 15 år? varför vågar ni inte pröva ngt nytt när tom Horak föreslår detta?
OffLine Jens Larssen
  2012-12-12 16:45:52    
Alla som jag pratar med delar den uppfattning som Nicki och jag har. Det är Nicki som har berättat att flera stöttade hans förslag med ett mer breddupplägg men att TK har valt att köra på i samma fotspår. Stämmer inte det? Jättebra med bouldertävlingar för barn men jag trodde du var motståndare till detta då du menar att skaderiskerna är så stora.