GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Hem | Nyheter | Videos | Artiklar | Galleri | Klippor | Gyms | Sök - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Kontakt | Ny Medlem
Forum: SWE / News / Introklättring i Lexby Drop-in på söndagar i vår Login in to contribute
Introklättring i Lexby Drop-in på söndagar i vår
OffLine 8a.nu
  2018-01-24 00:00:00    
From Söndag den 15/4 tom 27/5 så kommer jag köra Introklättring vid Bäckarna i Lexby mellan 10.30-13.30 för de som har rött kort och är medlemmar i en klätterklubb. Det kommer sitta topprep uppe på leder mellan grad 4a till 6c. Vi avslutar genom att gå slingan runt Brattefjäll för att visa även de tre ytterligare nya sektorerna som Klätterdomen har sponsrat.

Maila intresse, men det är bara att dyka upp och det kostar ingenting. Man kan dock lämna bidrag till vidare bultinköp.

Arrangör första tillfället är Lysekils KK som även på lördagen kommer köra Intro för sina medlemmar. Är andra klätterklubbar intresserade att köra medlemsträffar eller ungdomsträffar mm på en lördag i Lexby så är det bara att höra av sig.

Notera att Introklättring innebär ingen kurs på så sätt att man ska lära sig att säkra, knyta igenom ankare eller att leda etc. I praktiken kommer det att fungera som vid ett gym att man tar hand om sin egen säkerhet på försatta topprep, alternativt att egna topprep sätts upp.
OffLine E *
  2018-01-24 19:28:47    
Hur ser ansvarsfrågan ut när det kommer till denna träff med rekommenderade leder? 
OffLine Laban Karlsson
  2018-01-24 19:33:49    
Om jag tolkar arrangemanget och konsumentverket rätt så kommer ansvaret för säkerheten ligga på arrangören. Om en olycka händer kommer denne vara juridiskt ansvarig.

Men olyckor kan ju inte hända!? Inte när man praktiserar säker klättring.
OnLine Jens Larssen
  2018-01-24 20:39:11    
Självklart är jag som privatperson ansvarig i enlighet med Konsumentverkets tankar.
OffLine Björn Östman
  2018-01-25 20:32:17    
Ansvar är en ganska knepig fråga och jag har läst rätt mycket missuppfattningar och generaliseringar här på sidan så det kan vara läge för en ”Crash Course” i ansvar. Det finns ansvarsregler på en rad olika områden. Några som kan vara relevanta för klättring, arrangerad eller spontan, är konsumenträtten, straffrätten och skadeståndsrätten.

Konsumenträtten handlar om vad vi som konsumenter kan förvänta oss och vilka skyldigheter som de som erbjuder produkter och tjänster har. Produktsäkerhetslagen, som det pratas om ibland här, syftar till att säkerställa att varor och tjänster som riktas till konsumenter inte orsakar skada på person. Den rör alltså det förebyggande arbetet för att hindra personskador. (Straffrätten och skadeståndsrätten handlar även om sakskador). Produktsäkerhetslagen handlar om vad näringsidkaren ska göra. För att reglerna ska vara gällande krävs att det finns en näringsidkare och en konsument. Företag, klätterklubbar och enskilda kan vara näringsidkare men det krävs att man bedriver näringsverksamhet. Näringsverksamhet behöver inte innebära att man tar betalt för en tjänst. Klätterklubbar som fixar arrangemang för medlemmar och andra bedriver näringsverksamhet. Och självklart så är alla som säljer kurser osv. näringsidkare. Även enskilda kan bedriva näringsverksamhet som då bedrivs i en enskild firma. En privatperson som inte driver näringsverksamhet omfattas inte av produktsäkerhetslagen. Sen kan det ibland vara svårt att dra gränsen mellan vad man gör som privatperson och näringsidkare.

Straffrätten handlar om fysiska personers ansvar för det egna agerandet eller bristen på agerande. Ett företag eller en klubb har inget straffrättsligt ansvar. Straffrätten kommer in när något gått snett, till exempel om någon skadat sig eller om egendom skadats. För att döma någon krävs att man agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Att man medvetet (uppsåtligt) skadar någon eller något lär väl inte vara så relevant här. Men om man genom vårdslöshet skadat någon kan man dömas för det (vållande till kroppsskada). Det finns ingen begränsning i vad som kan vara det vårdslösa beteendet, det får man avgöra i det enskilda fallet. Jag kan tänka mig att uselt säkringsarbete kan vara vårdslöst. Samma kan gälla om man uppmanar någon att klippa en bult man vet sitter löst osv. Det ska också finnas ett samband mellan det vårdslösa agerandet och skadan. Så om jag säkrar helt kasst och klättraren bryter benet när han kommit ner och snubblat på kaffetermosen så finns det inget sånt samband. Det finns en bra dom som handlar om ansvar för en tragisk kanotolycka (Attunda tingsrätt dom den 21 december 2016 i mål B 5688-16). Där resonerar man om vilka krav som kan ställas på en ledare för ett kanotarrangemang på ett läger. Mycket bra läsning för alla som sysslar med aktiviteter som kan medför risker.

Skadeståndsrätten handlar om vad man kan bli skyldig att betala om man skadar personer eller egendom. Döms man för ett brott får man ofta betala skadestånd till brottsoffret eller för förstörd egendom, men man kan även få betala skadestånd om man skadar något utan att begå brott. Både privatpersoner och juridiska personer kan bli skadeståndsskyldiga.

Så vilket ansvar kan man tänka sig för det beskrivna arrangemanget?

Om Jens bedriver näringsverksamhet i enskild firma så ska han göra det som krävs i förebyggande syfte enligt produktsäkerhetslagen.

Om detta görs av Jens som en del av näringsverksamheten i 8a gäller samma. Men då är det 8a som ansvarar (i egenskap av näringsidkare).

Detsamma gäller om Lysekils Klätterklubb är arrangör.

Jens är som privatperson straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvarig för sina handlingar eller brist på handlingar om det inträffar skador på personer eller egendom.

Lysekils Klätterklubb kan bli skadeståndsskyldiga på grund av deras funktionärers agerande, men klubben har inget straffrättsligt ansvar (men det har funktionärerna).
OnLine Jens Larssen
  2018-01-25 21:08:43    
Tack! Jag har samma uppfattning som dig. Enligt Konsumentverket så har varje enskild klättrare som lär ut klättring till en grupp av nybörjare ansvar även om det är kompisar. Har kompisarna anledning att tro att någon tar ansvar, för att de inte kan något, så kan ledaren i gruppen åka dit om det sker en olycka.

Vad gäller mitt fall så lär jag inte ut hur man säkrar tex så här blir jag inte ansvarig om någon missar hur man trär repet i grigrin eller missar hur man knyter in sig etc. Självklart kommer jag prata om risker mm och se till att kamratkontroll görs mm.

Det ska också tilläggas att jag inte gör det i egenskap som näringsidkare då det är gratis och vidare så äger jag inte längre 8a.nu då detta är sålt till Vertical-Life.