History Ranking: 1998

GLOBAL |   UKR |   UKR Combined |   UKR Junior |   UKR Junior Combined |   UKR 35+ |   UKR 35+ Combined |
| Female |
Route Ranking: Top-10 climbs 1998 Boulder Ranking: Top-10 climbs 1998
11200Evgeny Krivosheytsev-69 Ukraine
Next 100 >
Next 100 >