GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Home | News | Videos | Articles | Gallery | Crags | Gyms | Search - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Contact | New Member
Forum: GLOBAL / News / Valberedningens kandidater till styrelsen Login in to contribute
Valberedningens kandidater till styrelsen
OffLine 8a.nu
  2010-02-17 00:00:00    
Här presenteras sex kandidater bland annat Mats Engquist och Peter Hermansson från TK är två kandidater. Fem av sex har bara klättrat i ett par år!
OffLine DWF
  2010-02-17 11:07:54    
Maste saga att denna styrelse ar tunn for att uttrycka sig sparsamt. Tva av kandidaterna har ingen redovisad erfarenhet av klattring. Tragiskt att ingen genuin klattrare kan stalla upp. Dessa personerkan ju rimligen inte bidra med mycket for att utveckla eller starka forbundet.
OffLine Peter Yakubenko
  2010-02-18 12:51:08    
@Jappe, when were you able to go and climb rocks outdoors in Bohuslän this year?
For most of us here in Stockholm climbing outdoors was possible last time some 5 month ago.
 Advice no 1:  go and climb ice - I do. But what if someone is a complete newbie? The axes one can borrow, maybe even crampoons, once or twice.  But buying  just boots for 2500+ is not for everyone, particularly for a kid still growing up.
Advice no 2:  go and climb a mountain (a la  David F)  - well, I wish I could afford that, can you?
Advice no 3:  go to Tenerife or Thailand and climb there - ok, might work for some, 1-2 weeks. But what if it's your mom and dad who will have to pay and to be ready to follow? 
What remains? And we talk about a bloody whole half a year, and it's not yet over..
OffLine DWF
  2010-02-18 13:33:29    
En styrelse av denna typ har en rad uppgifter. En uppgift ar att prioritera den arvoderade personalens arbetsuppgifter. Dvs satta upp mal i enlighet med arsmotets onskan. Styrelsen ar "arbestsgivare", for att vara det kravs kunskap om vad som ar viktigt att fokusera pa.  Nu har forbundet en icke klattrare som anstalld chef. Om styrelsen ocksa ska besta av icke klattrare och personer med begransad klatter erfarenhet sa har jag svart att se att forbundet kommer kunna reppresentera medlemmarna pa ett bra satt.  I naringslivet brukar man tillsatta styrelsepersoner med bred gedigen erfarenhet av att leda och operera verksamhet. Det ar ingen skolbankspossition. Har pressenteras en styrelse som till stora delar ar under utbildning.  Vidare ar jag EXTREMT tveksam till att ha sarintressen i en styrelse. Jag tanker da pa de kandidater som ser som forbundets mission att bli mer av ett klatterdagis. Barn verksamhet maste rimligen vara ett av de minst prioriterade omradena.  Sedan haller jag med Jappe. Det har med att oka tillgangligheten ar skrammande. Vi talar inte om en folksport och jag tror fa vill att det ska bli en folksport.  Jag skulle vilja vet vem som ar tankt som ordforande?
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-18 14:06:47    
@David Falt Tycker att du har helt rätt när du skriver att styrelsen skall "kunna reppresentera medlemmarna pa ett bra satt." Frågan lyder dock... Vad är ett bra sätt? Då du även skriver att "Barn verksamhet maste rimligen vara ett av de minst prioriterade omradena.", då borde således barnen också vara en av de minsta grupperna utav våra medlemmar. Rätta mig om jag har fel!!! Vidare så tror jag att erfarenheten av de som sitter i en styrelse är till en viss del viktig, men inte helt avgörande. Att ha ett öppet sinne, vara lyhörd och kunna se saker från ett annat perspektiv tycker jag väger tyngre. Så länge styrelsen fungerar bra tillsammans, så spelar det ju ingen någon roll om den enskilda styrelsemedlemmen har utpräglade särintressen.. Det är ju tillsammans som dom skall arbeta.
OffLine DWF
  2010-02-18 15:22:58    
@Fredrik Ang barn sa gissar jag att de inte utgor en majoritet av forbundests medlemmar. Nu talar vi om att besatta posterna i styrelsen till svenska KLATTERFORBUNDET och da ar det var rimligt att dessa personer ar klattrare med bred och lang erfarenhet.  Ett oppet sinne ar ju fint och bra pa en massa satt men att marginalisera erfarenheter tycker jag ar att vara arrogant.  Att styrelsen ska fungera bra tillsammans ar av underordnad betydelse, styrelsen ska leda foreningens anstallda och inte sitta och mysa och ha kul. Det later pa dig som att du tycker en ja sagar anda ar bra for da blir det trevligt. 
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-18 16:15:49    
Tack för ditt svar David. Fattar inte riktigt din sista poäng dock. Det jag menar är att om erfarenheter är det enda som avgör om man är en lämplig styrelsemedlem eller inte då får vi kanske se oss lite omkring efter annat folk. Men jag håller med dig, att erfarenheter är en kunskap som inte går att läsa sig till och är därför oerhört värdefull att ha med sig in i en styrelse. Men det finns många klättrare med en ryggsäck full med erfarenheter, som är högst olämpliga att sätta i en styrelse. Beträffande barn och ungdomarna, så utgör väl ändå dom våran framtid, så det blir ju en majoritet på sätt och vis. Att lägga minimala resurser på dom, vore som att lägga ner större delen av grundskolan, och satsa alla pengar på högskolan. Hur länge kommer den strategin att funka?
OffLine Per Willén
  2010-02-18 17:21:30    
Om man har problem med de som kandiderar till styrelsen finns det tre saker man kan göra. Man kan kandidera själv Man försöker få någon man tror mer på (än de föreslagna) att kandidera Man kan gnälla och hoppas på att andra fixar det åt en Jag tycker väl egentligen också att det bästa vore en styrelse brädfull med kompetens och erfarenhet, men så länge jag inte är beredd att satsa tiden och engagemanget själv kan jag bara önska den blivande styrelsen lycka till. Tur att det finns någon, över huvud taget, som vill engagera sig.
OffLine DWF
  2010-02-18 17:46:00    
@ Fredrik Palm "vore som att lägga ner större delen av grundskolan, och satsa alla pengar på högskolan. Hur länge kommer den strategin att funka". Skola handlar om samhalsnytta och inte om en fritidssyselsattning sa skippa slaskargumenten.  Ska jag vara elak sa tycker jag mojligen att en person av de som namts verkar kompetent nogatt sitta i forbundsstyrelsen, resten verkar vara allt fran direkt olampliga till kandidater som kan sta pa tillvaxt.  Jappe har helt ratt nar han pekar pa det olampliga i att ha personer i styrelsen som uppenbart sakanar en djupare forstaelse for klattringen alla sidor. Att rekrytera sa har ar ju som om SAS skulle be flygvardinnorna landa planen for att kompetens ar ju bara sa dar viktigt... Jag har sjalv varit aktiv i forbundet i egenskap av sekreterare sa jag tycker jag har viss ratt att ha asikter om detta utan att sjalv kandidera. Jag ar sannolikt direkt olamplig dessutom da jag ar nagot av en alpin taliban som inte bor i Sverige. 
OffLine DWF
  2010-02-20 12:23:26    
@ Mats Jag vet ju inte om det sa att saga ar ditt fel att du ar nominerad, dvs om du sjalv annonserat ditt intresse eller om du blivit rekryterad men tycker du inte att det ar rimligt att de som sitter i en styrelse har en bred bas att sta pa?  I politik talar man om folklig forankring. I naringsliv om erfarenhet och branschkunskap. Tycker du att du har kompetens att sitta i styrelsen for en bank bara for att du har varit kund i en bank i mer an 30 ar?  Tycker du inte att det ar viktigt att en styrelseledamot ska ha forstaelse for helheten (eller storre delar) i forbundetsverksamhet? Ar det inte sa att den verksamhet du brinner for bast nyttjar ditt engagemang pa lokal niva i en klubb eller en klatterhall?   Ju mer du skriver desto mer olamplig tycker jag du framstar. Dessutom ar det markligt att ingen tycks vara medveten om vad styrelseuppdraget faktiskt innebar i form av ansvar. Det ar ju skramande att en mojlig forbundsledning ser som sin uppgift att fix barnkalas pa hallar och mohippor och annat skit.  Sedan kanns det ganska fjantigt att du anvander barn som slagtrad i debatt.  Edited pa uppmaning av Carlos.
OffLine User Deactivated
  2010-02-20 13:16:49    
David Jag har ingen större lust att lägga mig i den här debatten och du har väl rätt till dina åsikter hur genomtänkta de än är, men när du anklagar folk du inte ens har täffat för att möjligen vara galen och spekulerar vilt om vilken kunskap (den personen som du fortfarande inte ens har träffat) han besitter har du passerat en gräns. Skärpning! Vill du rädda förbundet från Mats ofantliga galenskap och okunskap får du gärna kandidera. Var bered dock för att dina idéer kanske inte har så mycket "folklig förankring" som du skulle kunna tro.
OffLine DWF
  2010-02-20 13:46:46    
@ Carlos Vad jag forsokte saga var att forbundet inte behover over engagerade foraldrar som sjalva inte klattrar. Jag haller med om att det var illa formulerat och jag har tagit bort det.  Sedan tror jag inte att jag har asikter som delas av en majoritet, tvart om, jag pysslar med nagot som nastan ingen pysslar med och det ar ju trist inte bara for mig utan ocksa for att det saknas bredd i svensk klattring. Allt for mycket handla om tavling, plas och i framtiden mohippor och knatte verksamhet.  Daremot har jag suttit i en rad styrelser allt fran styrelsen for Stockholms Universitett, div foreningar, bolag publika som privata. Sa jag tror mig ha ett hum om vad som kravs for att klara av att gora ett bra job.  Sedan tycker jag det ar trist att man inte far ha synpunkter om man inte sjalv kandiderar vad ar det for typ av foreningsdemokrati? Bemot garna mina frgor om behov av kunskap, bredd och djup.  Ang Mats kompetens sa kommenterar jag den baserat pa vad som framkommer av pressentationen. Det ar val rimligt? Eller maste jag traffa en politiker for att ha synpunkter pa dennes kompetens?  Jag kan bara gissa vilken skit jag sjalv skulle fa om jag kandiderade....
OffLine DWF
  2010-02-20 13:47:56    
@ Mats Om du istallet for att hanga upp dig pa en detalj bemoter mina fragor sa skulle jag bli glad
OffLine User Deactivated
  2010-02-20 14:03:16    
David (och resten). Med risk för att vara tjatig har jag inte lust att blanda mig i diskussionen. Jag ville bara påpeka din brist på respekt. Givetvis har du rärr att ha åsikter utan att gå med i förbundsstyrelsen. Jag hoppas att både alpinism och alla andra grenarna inom förbundet får sin plats inom föbundet och att det finns respekt alla emellan.
OffLine DWF
  2010-02-20 14:10:15    
Men Carlos att jag ifragasatter kandidaternas kompetens eller legitimitet som kandidater ar val en sjalvklar del av en foreningsdemokrati. Det har val inget med respekt att gora. Jag kan ju argumentera for att kandidat Engquist inte visar respekt som inte bemoter mig i sak.
OffLine User Deactivated
  2010-02-20 14:23:48    
Nu missförstår du mig. Jag påpekade din brist på respekt när du använde dina spekulationer angående en kandidats (som du inte har träffat) mentala hälsa som argument. Självklart kan du tycka att hela eller delar av gruppen som kandiderar saknar kunskap eller kapacitet att ingå i förbundsstyrelsen. Som sagt, du får ha dina egna åsikter,det är inte min avskikt att diskutera dem vidare. Du får göra det med Mats som är din argumentations primära måltavla.
OffLine DWF
  2010-02-20 17:37:55    
Ok Mats vi vet att du gillar bar men utover det vad ar ditt bidrag till forbundet som icke klattrare?  I mitt forsta inlagg syftade jag verkligen inte specifikt pa dig. Jag tycker i princip alla utom en kanns tunn som jag tydligt skrev. Sedan kraver jag ingen respekt behandla mig sa som du tycker passar dig.  Sedan haller jag verkligen inte med om att barn ar en sa central del att de behover en egen ombudsmann i forbundsstyrelsen. Merparten av jobbet for att se till att barnverksamheten funkar ligger pa klubbarna och inte pa forbundet.  Jag har sjalv ett barn som aker skidor det ar for mig inte synonymt med att jag tycker mig ha nagot att bidra med i den lokala skidklubben och an mindre i det Nationella forbundets styrelse. Men vi ser olika pa vikten av att fatta vad de aktiva pysslar med.  Som icke klattrare kanske du inte tycker det ar viktigt med klattrare som fattar klattring i styrelsen men jag tycker du gor det enkelt for dig om du tror du kan fatta ratt beslut kring klattring om du sjalv inte vet vad det handlar om. Som styrelseforslaget ser ut nu ar det ju inte en bredd direkt. Ni ska forlita er pa vad kommitteerna tycker men ni maste ju rimligen vara kompetenta att avgora om de som kommer ur kommitteerna ar ratt och rimligt annars blir det ju tjanstemanna styre. Ni valjs for att styra forbundet inte for att bli styrda.  Vidare tycker jage det ar konstigt att du forsoker polarisera denna debatt genom att tala om "trad" och "plast".  Jag ar ingen tradd klattrare. Jag forsoker vara sa all round mojligt med undantag for att jag inte klattar i hall men det beror pa att jag klattrar is och alpint da det ar for kallt att klattra klippa.  Jag ar en av fa heltidsklattrare som ar svenskar och som inte har det som yrke. Jag klattrar for att det ar otroligt kul. Nar det galler klippklattring sa klattrar jag 90 procent sport dvs bultat. Sedan har jag ett historiskt perspektiv pa klattring som du saknar eftersom jag har varit med sedan 1986. Kanske gor det att jag tycker klattring ar sa mycket mer an hallar. Det ar inte dar de storsta problemen fins for forbundet. Sedan haller jag med om att det sannolikt skulle vara bra om forbundet delades upp. Ar det mojligen det du har pa agendan? 
OnLine Jens Larssen
  2010-02-20 19:47:00    
@ Jappe: Jag förstår inte vad det är som du kallar hot? Att propagera för att tävlingsungdomar ska åka och klättra i Bohuslän och på så sätt bredda sitt perspektiv är väl något som vi alla kan vara överen som är bra? Jag förstår inte heller vad du menar med anonyma brev till debattörernas privata adresser. Man kan inte vara anonym på 8a och skickar man ett 8a meddelande så får du det i din inbox alternativt också till ditt mail om du har valt den inställningen. Men jag har kanske missuppfattat dina frågor?
OffLine DWF
  2010-02-20 21:33:39    
En sak jag noterar at att dorren ar stangd for nagon med diametralt motsatta asikter att kandidera for det skulle ju stora mysfaktorn och darmed skada styrelsearbetet det ar i alla fall vad som havdats tidigare i traden.  Det ar ju gransfall till att man kanner sig tvingad att kandidera for att inte bli beskylld for att vara en purken traddande alpinist. Men viktigast att vara dar som motpol. 
OffLine Peter Yakubenko
  2010-02-22 13:19:05    
Lite statistik
SKF:s medlemmar är fördelade enligt följande:
Manliga seniorer: ca 2800 st
Kvinnliga seniorer: ca 1200 st
Manliga juniorer: ca 650 st
Kvinnliga juniorer: ca 600 st
 
Dvs ca 3/4 seniorer och 1/4 juniorer.
 
(fr SKF:s kansliet)
  
Let’s do some more math based on this division. Assume that at least a half of those juniors have climbing parents who are also members in SKF - even though I believe that this number is significantly larger.
This gives us 30-40%  of SKFs members, who would not mind high priority for junior climbing (with all those competitions, courses, camps and other
fluff).  Democratic principles suggest that we should give at least 2 seats out of 7 to candidates like Mats E.
 
OnLine Jens Larssen
  2010-02-22 13:33:25    
Mycket intressant statistik. Jag blev förvånad över att det var så många juniorer och tjejer som var medlemmar. Jag trodde minst 2/3 var manliga seniorer...så var det i alla fall för en 10 år sedan när jag var mer involverad i förbundet. Jag skulle inte bli förvånad om de manliga seniorerna procentuellt sätt är starkt på tillbakagång.
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 14:54:19    
Ser en liknande trend uppe i Umeå. Antalet aktiva tjejer ökar stadigt och det är ett bra driv på tjejerna. Intresset för träningsgrupper bland tjejer är större än vad vi klarar av. Vilket så klart är mycket trevligt att se och det kommer att bli intressant vad det kommer att utmynna i under de åren framöver.
OffLine DWF
  2010-02-22 17:44:04    
Forbundet kanske haller pa att bli en lekstuga pa fler an ett satt... Baserat pa detta satt att se pa saken bor man omedelbart ge hela befolkningen rostratt!
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-22 18:47:48    
Så det du menar David, är att bara för att en viss typ av klättringen attraherar barn och ungdomar, så är förbundet en lekstuga. Och då denna typen av klättring och dess anhängare inte passar dig, så tycker du att detta skall minimeras i framtiden? Jag tror inte att jag behöver understryka det faktum, att det finns dom som inte tycker att den typen av klättringen som du sysslar med är intressant för dom. Skall vi minimera förbundets resurser och medel till den typen av klättring också? Eller hur tycker du att fördelningen skall se ut. Denna tråden innehåller en mängd åsikter om vad vi inte skall göra, vilka som inte passar in och vad man inte skall satsa förbundets resurser på, medan de konkreta förslagen på vad man skall göra lyser med sin frånvaro.
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 19:08:05    
Jag tycker faktiskt att Peter Jakubenkos inlägge förtjänar att fyllas på lite grann. 1) Först och främst visar inte de siffrorna som Peter lagt fram alla klättrare i landet. Det finns nästan dubbelt så många som inte är med i SKF. Om jag minns rätt har SKF antytt någon gång tidigare att det hanldar mest om folk som håller till i klätterhallar men är klubblösa. Även om dessa inte är registrerade medlemmar så är de definitvt klättrare (ok, kanske inte för Fredrik mfl.) och framförallt har det varit länge SKFs styrelses våta dröm att få dem med. Fredrik du kan kalla det vad du vill men lekstugans kamrater och dess kompisar är en majoritet. En liten detalj till. Att barn inte har rösträtt i Sverige gör de inte till en grupp utan röst som du antyder. Man får bara hoppas att majoriteten inom förbundet inte tänker som du angående mindre befolkade aktiviterers existensberättigande. 2) Och helt off-topic. Var inte SKFs mål att vi skulle vara 10 000 typ  år 2010? Var vi inte typ 7000 i lekstugan för ett par år sedan?  Om Peter J har rätta siffror och om min mobiltelefons miniräknare inte är helt kajk så är vi 5200 nu. Vad hände?
OffLine DWF
  2010-02-22 19:27:37    
NU har det tillkommit nagra kandidater som ar val kvallificerade bla Erik Massih han ar ju lite av en klattrares vata drom som styrelse ledamot.  Fick for ovrigt detta mail fran nagon ang debatten: Håller med om att det var riktigt tunt vad gäller utomhusklättring tidigare. Själv har jag den kanske mer radikala åsikten att inomhusverksamhet såsom elitsatsningar, landslag och tävlingar (junior som senior) ej överhuvudtaget bör sponsras/stödjas av klätterförbundet då sådant tenderar att degenerera uttövarpopulationen gällande exempelvis stil (man söker istället kvantifierbara utmaningar i olympisk anda såsom speed climbing på plastgrepp eller längsta dyno..). Men att ta den diskussionen...
OffLine DWF
  2010-02-22 19:31:20    
Fredrik du ignorera en del av det jag skrivit. Men skit i det vad jag sagt ar att mycket av barn och ungdomsverksamheten kan skotas pa lokal niva och av hallar. 
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 19:43:24    
Sorry, jag menade David när jag skrev Fredrik så klart! Skiller på svår medelåldersförvirring.
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-22 19:53:34    
@Carlos För mig är alla dom som håller på med klättring på ett eller annat sätt just klättrare. Jag tycker även att alla sorters typer av klättring är viktiga frågor för förbundet. Detta inkluderar även de som inte är registrerade medlemmar till förbundet. @David Jag har läst dina inlägg, och håller med dig helt och hållet i att mycket av barn och ungdomsverksamheten bör skötas på lokal nivå. Så jag ignorerade inte det! Sorry om det upfattades så. Men bara för att det, så bör ju detta prioreteras minimalt av förbundet. De flesta ideella föreningar skulle inte klara sig utan sina barn och ungdomar. Eller, för att rätta mig själv, inte kunna fortsätta den typen av verksamhet som dom i dagsläget bedriver. Därav tycker jag att det också är en viktig fråga för förbundet. Ps. Carlos, det var intressant med antalet medlemmar som du avslutade ditt inlägg med. Det är något att ha i åtanke för förbundet!
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 20:11:55    
Fredrik, jag förväxlade ditt namn för Davids (se ovan) Sorry!
OffLine DWF
  2010-02-22 20:36:46    
@ Carlos. Som man ropar far man svar. Hur du fatt barn till en majritet vet jag inte. Men det kanns inte sa viktigt.  Och du jag ar val kanske en reppresentant for en utdoende sekt inom svensk klattring. Vi som pysslar med alpinism i stora berg pa vintern. Gissar att vi ar i sarklas den minsta och minst betydelsefulla gruppen. Men hors gor vi.  Klart att alla ska fa sitta med vid bordet. Klart att forbundet ska gora sitt yttersta for att Svensk klattring framjas. Och har mina vanner kommer det trixiga. Som i samhallet i stort maste man fundera pa vad ska staten gor eller vad ska forbundet gora?  Vad gor forbundet battre an individer, klubbar, hallar etc? Och vad ar den overgripande rollen forbundet ska spela? 
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-22 20:37:10    
Jag såg ditt inlägg Carlos först efter att jag var klar med mitt. Men det är lugnt!
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 21:07:07    
David, Majoriteten är vad här kallats möhippor, barnverksamhet, plast och dyl. Men jag håller med dig alla bör vara med. Hoppas att det du sysslar med inte håller på att försvinna, däremot tugget om sekter, talibaner kan gärna fasas ut. Ord som " degenerera uttövarpopulationen"   ger mig kalla kårar. Det tillhör liksom en annan sorts, mörkare, retorik frän en svunnen tid.
OffLine DWF
  2010-02-22 21:34:50    
Carlos klattring ar sekteristiskt Per C. Vi som klattrar ar uppdelade i kotterier sa har det alltid varit. Pa den tid jag borja klattra skratta de "riktiga" klattrarna at "crag rattorna" som de kallades tills de fatta vad som va mojligt att gora i stora berg om man borja fokuser och trana.  Klattring ar ingen folksport. Klattring ar forenat med fara. Det ar ju faran som ar sa sexig med klattringen. Att ge sig upp pa nagot och se om det gar. Och sa se om man kommer ner och hem till barn och familj.  Klattring ar en process en resa mot ett obskyrt personligt mal som inte delas med nagon annan an den man klattrar med. Min klattring betyder inget for nagon anna. Det gar inte att formedla vad som hande pa en tur. Man kan visa bilder men bilder beskriver bara en liten del av turen.  Sedan var det nagon som mynta ordet alpintaliban om mig. Jag tycker det var ratt kul. Jag forvantar mig inte att nagon ska halla med mig om vad som ar god stil i bergen. Mitt mal med klattringen ar att se vad som ar mojligt for en medelalders typ att gora pa 5 ar om jag sattsar fullt ut pa det. Jag borja sommaren 2009 sa vi far se vad tiden lider. Men jag skulle aldrig acceptera att kompromissa vad galler stil fro att gora en tur. Jag skiter i toppar, hojder rekord. Det ar latt att gor om man tar till alla meddel man kan, men att klattra i pure alpine style ar svart. Svart ar kul. 
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 21:48:41    
Det måste vara första gången på länge som det finns fler intresserade än antalet platser. Bra jobbat av valberedningen. Jag tror tillskotten Johan L och Erik M kan bidra med otroligt mycket i den nya styrelsen!
OffLine User Deactivated
  2010-02-22 21:52:06    
Intressant personlig erfarenhet David. Men jag diskuterar inte din person och satsningar.   Dett finns ett antal andra sett att se på klättring om du inte har märkt det. Jag försöker bara berätta att hur gärna du än vill ha monopol för var riktig klätting är så finns det fler med andra lika giltiga definitioner och de kommer inte att sluta för att du (och andra) sitter och pekar med hela handen. Du har ansträngt dig så grundligt på att lägga fram det hela på ett sätt att jag inte hysser inga tvivel på att Mats har betydligt färre "blinda fläckar" än du.
OffLine Peter Yakubenko
  2010-02-22 22:14:08    
@Carlos. Siffrorna kommer direkt från SKF:s kansliet.  @David. Let's assume for a moment that junior members do not have the right to vote. And then do even more mathematics, I'm a scientist after all :-) All this would mean that the votes of their parents (say 15% of total number of SKF members) should be related to the total number of senior members - those with true voiting rigth (75% of total number of SKF members). This will increase the percentage for those parents to 20%. Shall we shit into interests of 20% of our fellow members? After all, they are possibly also no real climbers.. @Everyone. Several times I have seen here definitions like: möhippor,  barnklättring och plast, en lekstuga,  klätterdagis osv. Bullshit. This is not what I am after. Can training 3-4 times a week for 3h each time be called ett barnkalas? And doing this week, after week, after week for some six bloody dark winter month. Following a structured training program which not every adult out there would be able to withstand, lekstuga eller hur? And all this becomes possible under a  very simple thesis: climbing is a fantastic, incredibly cool game available for everyone. And nothing is more cool than to be the best, to work hard and win this game! Hard work will always pay back,  that's it. Even kids can get it, you don't need to be a scientist :-)   And the beauty of nature, of being together with your fellow climbers, of settin-up your own goals and achieving them will sure come. But it's  much easier to exercize technique, flexibility, and freedom of move when you are still young, still a kid, so much easier..  
OffLine DWF
  2010-02-22 22:57:34    
@ Carlos Jag ville bara belys hur sekteristiskt klattring ar med min lilla personliga reflektion. Jag ar HELT saker pa att jag inte saknar Mats blina flackar. Jag praktiserar allt utom klattring i hall men bara darfor jag inte behover klattra inne. Jag kan gora det ute aven pa vintern.  Att jag sedan inte tycker forbundets primara uppgift ar barn och ungdomsverksamhet har jag forsokt att belysa pa en rad olika satt. Men for att bemota din kritik i sak sa kan jag ju saga att jag har mer legitimitet att sitta i forbundsstyrelsen som aktiv an en prson som inte ar aktiv enligt mitt satt att se pa det.  Men ater igen alla ska val fa platts runt bordet sa att meta perspektivet kan hamna i fokus. 
OffLine DWF
  2010-02-23 09:50:44    
@ mats Om det nu ar sa att du kandiderar i enlighet med de principer du namner ovan i forsta stycket sa fattar jag inte att du inte ser hur illa dessa rimmar med ditt andra stycke dar du ater visar hur olamplig du ar att foretrada oss klattrare.  Du fortsatter att i mina oron fa det att lata som om forbundet ar en ungdomsklubb. Ge dig nu och visa att du tanker jobba for svensk klattring och inte vara ett pinsamt sarintresse.  Jag blir uppriktigt forbannad pa att du satter dig pa sa hoga hastar och tycker dig vara sa mycket battre an alla nadra trotts att du inte ar en klattrare. Varlden sluta vara fin och idell pa 60 talet. Det ar oseriost att ignorera kunskap och havda att egagemang ar viktigaste egenskapen hos en kandidat. 
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-23 11:02:07    
@David Om du tycker att förbundet och dess medlemmar inte skall vara någon ungdomsklubb, så kan du ju återkomma med en åldersbegränsning för att få vara med i förbundet. Att man samtidigt skall få erfarenheter och kunskap blir ju svårare för kommande generationer. Hur löser vi då det? All den tiden som Mats lägger ner på klättringen utan att vara en praktiserande klättrare själv, bevisar ju bara hans engagemang, och då tycker jag i allra högsta grad att hans andra stycke som du hänvisar till rimmar ganska bra. Engagemang och kunskap är väl tillsammans den bästa kombinationen, det tror jag dock att dom flesta håller med om.
OffLine User Deactivated
  2010-02-23 13:16:38    
Som medlem i Svenska klätterförbundet och klättrare sen drygt 20 år och baserat på vad jag har läst i forumet vad ni står för så är jag hemskt glad att det är Mats som är nominerad och inte David!
OffLine Hans Stenlund
  2010-02-23 15:54:04    
Som icke medlem i Svenska klätterförbundet sedan några år tillbaka och baserat på vad jag har läst i forumet så är jag glad över mitt val. @ Mats: 1) Om du nu är ett sådant fullfjädrat styrelseproffs (listan på skf-hemsidan) varför siktar du på gräsrotsnivån i skf? Visst känns det som att det är något du utelämnat?! 2) Om du nu är en sådan fulländad ledargestalt varför kan du inte konkretisera någon av dina åsikter på färre än fyra A4-sidor? Är det för att du egentligen inte riktigt vet vad och varför du vill förändra? Alternativet är att du inte vill att folk ska få reda på dina egentliga motiv?! @ David: När man blir en del av RF så krävs det att man tänker på fler än sig själv så varför är du med i skf om du bara fokuserar på dig själv? Helt meningslöst att vara del av ett förbund som ägnar sig åt rövslickeri om man ändå har förmågan att själv torka sig i arslet?! (ursäkta språket)
OffLine DWF
  2010-02-23 18:31:26    
@ Mats Jag var med nar forbundet sokte till RF som sekreterare tror jag. Jag mins ej. Jag var inte for det da. I dag kan jag se fordelar.  Sa nej jag tycker inte det ar prio ett att trada ur RF men jag tycker du borde ha en bredare kompetensbas och vara mindre av ett utpraglat sarintresse. Sedan haller jag med Hasse vad ar dina verkliga ambitioner? Nagot stammer inte.  Var du en klattrare med barn som klattra skulle det vara lattare att forsta dig. Da skulle du ocksa se helheten. Jag ar iinte mot barn och ungdom for 10e gangen men jag tycker inte det ar prio ett.  @ Hjort Sa bra att du kan sova gott ett tag till. Men vad ar ditt bidrag i sakfragan?  @ Hasse Jag gillar ju i praktiken inga andra an riktiga klattrare dvs de som satter stilen fore ambitionen. De som kan klattra pa alla underlag i alla forhallanden. Att bara halla pa i en hall ar inte att vara en klattrare. Det ar en att utova en del av en helhet. Det ar ju som att kalla sig langdskidakare och bara kora rullskidor.  Ps edit: jag han med 300 m WI5 mellan inlaggen idag... Ut och testa klattring!
OffLine Hans Stenlund
  2010-02-23 18:46:53    
@ Mats: "insinuanta personangrepp"? "Personangrepp" räcker! Och nej, du skriver uppsatser om fjädrar som man aldrig orkar läsa klart. Skriv rakt ut att du (exempelvis) är villig att gå över lik för att ge alla fördelar till en specifik ungdomsgrupp i en specifik klubb. Då vet man åtminstone vem man har att göra med. @ David: Du är då rakt på sak i alla fall. Själv så kör jag enligt devisen "jag tränar, reser och köper utrustning för egna pengar" så jag ser inte vitsen/vinningen med att betala medlemsavgift till något som jag inte är intresserad att ta del av. Dessutom så ingår klättring i hemförsäkringen. Mer "hardcore" än så kan väl inte en gammal sur-klättrare bli?! ... var och en för en själv ;-)
OnLine Jens Larssen
  2010-02-23 19:55:41    
Hasse: Vänligen aktivera ditt konto igen...det blir ju lite löjligt att argumentera under "User deactivated".
OffLine Peter Yakubenko
  2010-02-23 21:20:38    
Hasse skrev: ..Skriv rakt ut att du (exempelvis) är villig att gå över lik för att ge alla fördelar till en specifik ungdomsgrupp i en specifik klubb. Då vet man åtminstone vem man har att göra med .. @Mats. With all my - and many others - true respect and support, you've got to address this question. Just for your own sake. And not with a bla-bla-I-love-them-all crap, but by giving a simple straight answer to what the true reason behind your ambitions is.
OffLine Fredrik Palm
  2010-02-23 23:49:10    
@Jan Pålsgård Mycket intressant och produktivt inlägg. Vad är det egentligen som förbundet vill? Dom har ju tidigare sagt att alla som klättrar skall vara medlemmar i förbundet. Så Hasses inlägg tidigare om att han inte ser en vinning i att betala medlemskapet är ju en fråga som bör tas på största allvar av den kommande styrelsen. Att skapa festlokaler vid klipporna och bulta upp alla tradlinjer, tror jag inte ligger på styrelsens agenda. Om sedan bonden vid granitgrottan vill slå upp en festlokal, så vet jag inte vem som skall stoppa honom, annat än ett avslag för byggnadslovet. Men det är en mycket intressant tanke Jan.
OffLine Hans Stenlund
  2010-02-24 00:04:12    
@ Jens: Jag har bara bytt alias till User Deactivated. Det är götla-humor när den är som bäst. @ Mats: Om du ska fortsätta besvara mina (och alla andras) frågor/påhopp med hela uppsatser så avsäger jag mig vänligt men bestämt att besvara dina frågor. Och nej, jag varken prata med dig på telefon eller ha mail-korrespondens med dig. @ Mats: Om du bedyrar (samt att det stämmer) att du aldrig fällt ett uttalande i stil med "När min dotter slutar klättra försvinner jag, direkt!" så ska jag inte bara sluta upp att ifrågasätta dina motiv utan dessutom hora runt på precis alla klätterforum i vårt avlånga land och skriva att du är by far det absoluta drömalternativet att leda skf in i framtiden.
OffLine Hans Stenlund
  2010-02-24 08:45:42    
Problemet med vissa (galna) hockeyföräldrar är att de sätter sina egna drömmar, intressen och agendor före sina barns. Man bör fråga sina barn hur de ser på sin idrott samt fråga vad de vill att man ska bidra med. Många barn finner det extremt jobbigt att ha föräldrar som "lever om" mer än nödvändigt ... oavsett om de råkar ha rätt i vissa sakfrågor. Det som är roligt med att (sina) barn vill hålla på med idrotter et cetera är att man får träffa många supertrevliga föräldrar (som kan prata om fler saker än sina barn). Ibland så måste man även planera och utföra praktiska arrangemang tillsammans men aldrig har jag varit med om att man behöver sitta i en förbundsstyrelse för att kunna frakta barnen på match/träning/tävling.
OffLine User Deactivated
  2010-02-24 08:49:33    
Hej, Det kan vara läge att upplysa om lite formalia. Svenska Klätterförbundet är en sammanslutning av svenska klätterklubbar. Ett av SKF:s huvudmål (som Carlos tidigare tog upp och som Fredrik kommenterar), att alla som klättrar ska vara medlemmar i en klätterklubb , är ju ett mål som antagits på ett förbundsmöte. Förbundsmötesbeslut tas av - just det - klubbarna (genom deras representanter). Det är alltså klubbarna och deras medlemmar - och inte "Dom i förbundet" - som har tagit ett beslut att ett av huvudmålen för Svenska Klätterförbundet och dess medlemsklubbar är att alla som klättrar ska vara medlemmar i en klubb. Några år efter att beslutet om det här målet fattades så kan man idag ställa sig tre frågor: 1. Vad har klubbarna (kanske framför allt storstadsklubbarna) gjort för att öka sina medlemsantal de senaste åren? 2. Vad har SKF gjort för att stödja klubbarna i detta arbete? 3. Vad kan klubbar och förbund göra gemensamt framöver för att uppnå det här målet? Som en följd av det jag skrivit ovan kommer lite mer formalia kring medlemskapet: Svenska Klätterförbundet hade inte ca 5300 medlemmar under 2009. Svenska Klätterförbundet har 58 medlemmar, dvs Svenska Klätterförbundet består av dess medlemsklubbar. Det individuella medlemskapet är knutet till klubben och de svenska klätterklubbarna hade under 2009 tillsammans drygt 5200 medlemmar. Semantik kan tyckas, men det är värt att påpeka tycker jag. Varför? Jo, det är ju en vanlig föreställning att medlemskapet är knutet i första hand till förbundet och inte till en klubb. Se t ex på bloxc.com där man nu har en omröstning om huruvida folk är medlemmar i SKF eller inte. Frågan där borde egentligen lyda "Är du medlem i en klätterklubb?", eller ännu mer korrekt, "Är du medlem i en förbundsansluten klubb?" Den här föreställningen om medlemskapet är intressant och ställer ytterligare två frågor att fundera över: 1. Varför är den här föreställningen så vanlig? 2. Vad säger den föreställningen om klubbarnas och förbundets arbete? /Jonas, kansliet (som just kom på att jag glömt betala medlemsavgiften tilll förb... förlåt, klubben)
OffLine User Deactivated
  2010-02-24 09:04:17    
Mats, jag tror vi med säkerhet kan säga att den där björnen har vaknat.
OffLine DWF
  2010-02-24 10:17:33    
Kan Jonas och Mats fortydliga den interna bjorn prylen... I ovrigt kan jag bara konstantera att vetenskapsmannen Peter Y inte var sa noga med detaljerna i sitt forsok att desauvera mina argument. 
OnLine Jens Larssen
  2010-02-24 10:33:32    
Klätterscenen har förändrats dramatiskt sedan jag för första gången blev medlem i Göteborgs Klätterklubb. Det var en mötesplats och ett krav för att kunna klättra på klubbens vägg samt att lättare kunna få kompisar, via Bergsport kunde man hålla sig uppdaterad och så fanns det klubbmästerskap mm. Kort sagt, allt kretsade kring kring klubben som var den naturliga mötesplatsen nästan likt en Rotary klubb. Idag behöver jag ochde flesta inte den mötesplatsen då mötet har ersatts av de kommersiella väggarna samt internet mm. För 18 år sedan var säkert 80 % av de aktiva klättrarna med i en klätterklubb men idag är det kanske bara 20 % och andelen går ner varje år och kommer säkert att så fortsätta innan klubbarna och förbundet sätter fokus på dagens moderna sport och inomhusklättrare.
OffLine Peter Yakubenko
  2010-02-24 10:42:32    
The common practice is to have a referendum (folkomröstning) when it comes to decisions of particular importance for the society. No matter how the election system works in ordinary situations. But if we hold to the ordinary routines, yes - there should probably be only 58 votes to count. And then I guess, Mats would have no chance. As probably only Stockolms, Solna, Eskilstuna, Västervik and Kviberg  might go red (US color code) while 53 others will come out blue (with my club, Tunabergs KK, leading the way :-) 
OffLine DWF
  2010-02-24 11:15:05    
@ Jens Dar slog du verkligen huvudet pa spiken. Eller kanske spiken i kistan... Det ar just av den anledning som Jens sa riktigt papekar som det blir viktigt att forbundsledningen vet vad som ar viktigt och mindre viktigt att pyssla med.  Vad ska "staten gora" dvs vad ska forbundet gora? Vilken roll ska den spela och vad ska kommunen dvs klubbarna gora?  Vad ar viktigt de narmaste 5 aren? Jag tycker personligen det ar ett problem att klattringen ar sa koncentrerad till det tillgangliga. Hur breddar vi sporten? Hur far vi fram fler bra all round klattrare. Tavlingar ar en del av klattring men det ar ju inte svenska inomhusklatterforbundet vi talar om. Av varldens basta klattrare ar alla javligt aktiva ute och de kan satta upp leder och pa sa satt hjalpa resten av klattervarlden.