Poland

wczoraj tj. 10.08.2014 zostawi³em cienk± czarn± bluzê softshellow± Vaude pod Krzyw± Turni± w Sokolikach

Witam, wczoraj tj. 10.08.2014 zostawi³em cienk± czarn± bluzê Vaude windproof 80 (z kapturem) pod Krzyw± Turni± w Sokolikach (mniej wiêcej w miejscu gdzie startuje droga Kant Krzywej). Uczciwego znalazcê bardzo proszê o kontakt: Hubert Czerepok tel. 664 778 411