Saturday, 26 September

8a.nu stats

81 072

members

5 857 727

total ascents

37 895

ascents last 30 days

196

ascents today

Forum

Poland

wczoraj tj. 10.08.2014 zostawi³em cienk± czarn± bluzê softshellow± Vaude pod Krzyw± Turni± w Sokolikach

Rupert Czerembo
Witam, wczoraj tj. 10.08.2014 zostawi³em cienk± czarn± bluzê Vaude windproof 80 (z kapturem) pod Krzyw± Turni± w Sokolikach (mniej wiêcej w miejscu gdzie startuje droga Kant Krzywej). Uczciwego znalazcê bardzo proszê o kontakt: Hubert Czerepok tel. 664 778 411