GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Hem | Nyheter | Videos | Artiklar | Galleri | Klippor | Gyms | Sök - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Kontakt | Ny Medlem
Forum: SWE / News / Friskvårdspengar OK också till klättring Login in to contribute
Friskvårdspengar OK också till klättring
OffLine 8a.nu
  2018-01-15 00:00:00    
Din arbetsgivare får betala ut 5 000 kr per år i friskvårdsbidrag och nytt för i år är att även dyrare sporter som utförsäkning och ridning inkluderas. Detta innebär också att klättring och tom att gå en tradkurs kan utbetals via ett friskvårdsbidrag.
OffLine Mats Engquist
  2018-01-16 10:33:22    
Källa på det??? Varifrån får du beloppet? Kan man få en "tradkurs" för under 1000 kr?
OnLine Jens Larssen
  2018-01-16 12:34:59    
Jag förstår inte frågan om tradkurs för under 1 000 kr?

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/wE8xL1/klart-med-friskvardsbidrag-till-dyrare-sporter
OffLine Mats Engquist
  2018-01-16 13:38:42    
Du kan ju kolla Skatteverkets regler... Där finns inte många belopp, men 1 000 kr nämns på flera ställen...
OnLine Jens Larssen
  2018-01-16 14:11:13    
På Aftonbladet står det,

"Friskvårdsbidrag till ett maximalt värde av 5 000 kronor per år får betraktas som skattefri personalförmån."

Min fru som är lärare har fått flera tusen kronor i skattefri personalförmån för gymkort i många år från Mölndals kommun.
OffLine Mats Engquist
  2018-01-16 14:20:28    
Men det är ju inte Aftonbladet som bestämmer. Eller hur?

Kolla nu Skatteverket så kommer du att förstå båda mina frågor.
OnLine Jens Larssen
  2018-01-16 14:28:12    
Du har fel igen. Så här står det på Skatteverkets sida.

"– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket."
OffLine Mats Engquist
  2018-01-16 16:48:53    
Fel??? På vilket sätt då? Jag har bara ställt en fråga. Försök nu förstå frågan - och se om du har något svar. Tänk i termer av "tradkurs":-)
OnLine Jens Larssen
  2018-01-16 17:05:51    
Frågan om man kan gå en tradkurs för 1 000 kronor är ju irrelevant och visar ju att du inte har förstått att upp till 5 000 kr gäller.
OffLine Patrick Najman
  2018-01-16 19:51:00    
nice att det gäller sådant som exvis utförsäkring..
OffLine Mats Engquist
  2018-01-17 05:31:04    
Det jag undrar är hur du tolkar det som faktiskt finns på Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html

Nu kan ju regler ändras, vilket de just har gjort, men tycker du att det som står där ger stöd för att man kan gå en "tradkurs" för den skattefria förmånen?

Där står t.ex

"Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen"

vilket på sätt och vis inte ger stöd för att det skulle vara just 5000 kr som gäller (men sedan finns det ju praxis också).

Sedan står det

"I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. "

Vilket föranleder min fråga. Du har alltså (vilket är förståeligt) inte förstått att jag frågar för att få veta om du har tillgång till annan information.
OnLine Jens Larssen
  2018-01-17 10:06:56    
Jag har redan ovan citerat pressmeddelandet från Skatteverkets hemsida.
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/friskvardsbidragnuavenfordyraresporter.5.4a4d586616058d860bc5c59.html

Där står alltså att 5 000 kr gäller och ett gymkort kan för den delen kosta så mycket.

Man kan alltså gå en tradkurs...
OffLine Mats Engquist
  2018-01-17 10:55:33    
Nej, det är en summa som nämns men ett pressmeddelande är inte en föreskrift... Sedan kan det ju vara så att Skatteverket just nu har 5 000 kr som praxis- men just det beloppet är faktiskt inte fastställt. Man skulle alltså eventuellt kunna få skattefrihet även för högre belopp

Men - det var inte det frågan gällde utan ditt påstående om en "tradkurs".

Så du tycker inte att en "tradkurs" är en enstaka aktivitet?

Det beror såklart på hur den utformas men de flesta "tradkurser" jag ser går över en dag eller en helg och jag skulle eventuellt tycka att just sådana vore exempel på "enstaka aktiviteter"..

Var klättring tidigare en aktivitet som inte omfattades av avdragsrätten? Var ser du den informationen? Eller är det ett rättsfall? "Klättring på klättervägg" fanns redan tidigare i listan "Skattefria förmåner".

På vilket sätt har ändringen i regelverket överhuvudtaget påverkat klättring?
OnLine Jens Larssen
  2018-01-17 14:08:06    
Nu har man alltså 5 000 kr som praxis och det nya är alltså att man även kan gå tex tradkurs utomhus för friskvårdspengarna. Sen är det säkert många som inte känner till att även inomhusklättring är OK och detta sammantaget tyckte jag hade nyhetsvärde.

Skatteverket skriver alltså att man kan ta ridlektioner och självklart kan man då även ta tradlektioner.

Du har missförstått hela frågan då du utgick från att det var 1 000 kr men det är alltså 5 000 kr vilket man kan få många utomhuslektioner i klättring för.
OffLine Mats Engquist
  2018-01-17 16:18:56    
Nej Jens - jag har naturligtvis inte missförstått något alls. Det förefaller vara du som inte förstår frågan...

Att man kan betala t.ex. gymkort med "friskvårdsbidrag" är inget nytt. Beloppen justeras då och då men det finns alltså inget fastställt belopp i någon föreskrift. Det är riktigt att Skatteverket i sitt pressmeddelande angav 5000 kr som ett riktvärde - och det kan väl stämma. Jag trodde eventuellt att det det faktiskt kunde vara mer eftersom ett gymkort idag kan gå loss på lite mer än 5000 kr och då jag redan för över 10 år sedan kunde få ett skattefritt bidrag för just ett gymkort för den summan.

Men, det är inte alls det jag undrar om. Det ovan är självklarheter så varför du ältar om det vet jag inte. Fortfarande står det på Skatteverkets hemsida att:

I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

Det är därför jag undrar om man kan få en tradkurs för 1000 kr.

Det har du dock förstått - eftersom du lite försåtligt ändrat din argumentation från "tradkurs" till "tradlektioner".

Jag har - det vet du men du vill vara oförskämd - inte missförstått. Jag läser bara innantill och ställer frågor.

Eftersom du inte vet svaret så undviker du som vanligt frågorna.

Men, ett sista försök att få dig att förstå vad jag frågar efter:
- Var det tidigare inte möjligt att få skattefritt friskvårdsbidrag för annan klättring än "klättring på klättervägg"?
- Kan man gå en tradkurs, en enstaka aktivitet, för max 1000 kr?

Förstår du frågan nu?
OnLine Jens Larssen
  2018-01-17 16:49:19    
Göteborgs Klätterklubb har två-dagars tradklätterkurser som från 1 100 kr. Jag tror att med det nya direktivet om att även svårare aktiviteter såsom ridning ingår så är det inga problem att få friskvårdspengar till detta.

Tidigare så gällde just direktivet "klättervägg" vilket nog ska tolkas som inomhus.
OffLine Mats Engquist
  2018-01-17 19:02:04    
Men titta... ett svar!

Tack Jens!