GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Hem | Nyheter | Videos | Artiklar | Galleri | Klippor | Gyms | Sök - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Kontakt | Ny Medlem
Forum: SWE / News / Fredrik Lundqvist nöjer sig inte med säkerhetsinfo i häfte Login in to contribute
Fredrik Lundqvist nöjer sig inte med säkerhetsinfo i häfte
OffLine 8a.nu
  2018-04-05 00:00:00    
Förbundsstyrelsen yrkar på avslag för Fredrik Lundqvists motion angående att ta fram ett dokument samt film - ”Klättring sker på egen risk” - Risker, Misstag, Säkerhet och Utbildning

Lundqvist: "Jag konstaterar att förbundsstyrelsen delar min uppfattning att det saknas "övergripande information om risker vid utomhusklättring" och jag är positiv till att man därför tycker att deras häfte "Klättring Utomhus", ska kompletteras med sådan info.

Samtidigt har jag svårt att förstå att man tycker det räcker med att göra sådan säkerhetsinfo tillgänglig i ett häfte, som man kan beställa/betala via att sätta in 50 kr på ett bankgiro.

SKF måste visa att säkerhet är allra viktigast och kommunicera ut risker etc på så bred front som möjligt. Varje år tvingas jag gå fram till klättrare som utsätter sig och andra för stora risker. Jag vill inte hänvisa dem till att de ska köpa ett häfte via bankgiro. Jag vill kunna hänvisa till en SKF skylt, alternativt en film eller en PDF på URL, www.bergsport.se/risker.
OffLine Emil T Kellander
  2018-04-05 07:50:01    
Här hittar ni bra info i PDF format, läsbart på telefon:

http://bergsport.se/utomhus/klattring-utomhus/
OnLine Jens Larssen
  2018-04-05 18:01:19    
Förbundsstyrelsen har sagt att det saknas "övergripande information om risker vid utomhusklättring" i PDFn på 68 sidor.

Man vill därför i enlighet med Fredriks tankar skapa ett sådant dokument och lägga till i deras häfte/PDF på redan 68 sidor.

Tror du inte att det vore bättre att när man har tagit fram det dokumentet redovisa även separat via www.bergsport.se/risker?

Vem ska ge dig adressen till den komplicerade URL för att sedan scrolla dig fram bland 70 sidor? SKF måste visa att Säkerhet är högsta prioritet och förmedla sådan kunskap så enkelt som möjligt.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-06 07:10:13    
Osaklig och onödig konfrontation. Vad Fredrik "vill" är ointressant eftersom han undanhåller sanningen.

Det s.k. "häftet" är tillgängligt för alla på bergsport.se. Det tog mig 11 sekunder att googla och ladda ner till min telefon. Ingen behöver "köpa ett häfte via bankgiro".

Möjligen skulle det finnas en sida där det står: "ge f..n i att klättra om du inte kan kosta på dig en kurs".

Det Fredrik borde göra är att hänvisa till en klubb eller ett företag som utbildar klättrare. Man kan inte läsa sig till hur man hanterar risker...
OnLine Jens Larssen
  2018-04-06 07:35:15    
Kan du förklara hur du gör för att ladda ner PDFn till telefonen? Men som sagt, förbundsstyrelsen håller ju med Fredrik om att det saknas, "övergripande information om risker vid utomhusklättring".

I Fredriks motion så ingår just förslag på att man ska gå utbildning etc.

SKF har tagit fram en video om säkerhet inomhus, varför är det dåligt att göra en sådan film om säkerhet utomhus?
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-06 12:36:52    
???

- Googla på "Klättring utomhus"
- gå till länken som pekar på bergsport.se
- klicka på länken till pdf:en...

Ingen har väl sagt att det vore dåligt - eller hur?
OnLine Jens Larssen
  2018-04-06 15:33:13    
Förbundsstyrelsen har ju avslagit Fredriks motion...

Jag kan Googla fram den men hur laddar du sedan ner den på telefonen och hur hittar du detta sedan? Var ska du få tips om att ladda ner detta om du inte är medlem i en klubb och det inte finns en sådan skylt som Fredrik föreslår?
OffLine Emil Eriksson
  2018-04-06 21:14:00    
Förbundstyrelsen har väl yrkat på avslag? Det är sedan upp till årsmötet att besluta. Förmodligen har de yrkat på avslag då informationen passar bättre i PDFen länkad i tråden, som Fredrik inte visste existera och som rimligtvis borde uppfylla det han efterfrågar, nämligen "Jag vill kunna hänvisa till en SKF skylt, alternativt en film eller en PDF på URL" Eller är han/du/ni upprörda över att inte få bestämma vart på hemsidan dokumentet ska ligga?
OnLine Jens Larssen
  2018-04-06 23:14:06    
Fredrik har föreslagit skylt, film samt specifik URL för dokumentet. Av någon underlig anledning så tycker förbundsstyrelsen att det räcker med att lägga till säkerhetsinfon i ett 68-sidigt häfte/PDF med komplicerad URL.

Personligen förstår jag inte varför förbundsstyrelsen inte tycker att man ska sprida säkerhetsinfon på så många håll som möjligt?

SKF har gjort en säkerthetsfilm om inomhusklättring...varför inte göra samma sak om utomhhusklättring? Varför prioriteras säkerhet inomhusmen inte utomhus?
OffLine Emil Eriksson
  2018-04-07 12:31:37    
SKF informerar väl snarare i sitt svar där de säger att det är säkerhetskommitén och inte styrelsen som genomför denna typ av arbete. De anser att skyltar vid lokala klippor bäst utformas av den lokala klubben då klippor skiljer sig åt. Vidare kommer de komplettera sin PDF om utomhusklättring med ytterliga säkerhetsinformation. Postar deras svar på motionen här: "Förbundsstyrelsens utlåtande
Motionen innehåller viktiga områden kring säkerhet som absolut hör hemma som
information och kunskap hos de som håller på med utomhusklättring.
Vi har idag ett arbete kring hanteringen av risker och säkerhet som bland annat utförs
av våra kommittéer för säkerhet och utbildning.
Vi tror dock att det vore värdefullt att få med en övergripande information om risker vid
utomhusklättring i Svenska Klätterförbundets häfte ”Klättring utomhus- en vägledning
för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus”.
Häftet som vänder sig till de som vill veta mer om utomhusklättring saknar idag denna
information. Denna typ av övergripande information anser vi dock inte kan bytas ut mot
utbildning, kurslitteratur etc. eller det olycks- och incidentrapporteringssystem som finns
hos Svenska Klätterförbundet men även i andra länder för att löpande arbeta med
riskhantering kring klättring. I motionen beskrivs på ett bra och övergripande sätt ett
antal risker vid utomhusklättring men bör även kompletteras med risker som finns vid
alpinism och skidalpinism.
Vad gäller distributionen av den dokumenterade informationen (som eventuella skyltar
vid klippor) så är det något klubbarna i första hand bör stå för. Vi ser helst att man har
fått en bra information och kunskap om dessa risker genom utbildning innan man
kommer till sitt klätterområde utomhus, kanske kan denna kunskap hos klättraren
ibland behövs kompletteras med skyltar om det finns specifika problem/risker vid en viss
klätterplats.
Vi föreslår att kansliet får i uppdrag att i samverkan med aktuella kommittéer
komplettera häftet ”klättring utomhus” med en övergripande information om risker vid
utomhusklättring."

Fredrik verkade ha missat att dokumentet finns som PDF vilket framgår av hans uttalande här. Utöver det verkade han nöjd med förbundsstyrelsen svar på hans motion. Vad menar du med "komplicerad url"? Styrelsen tycker ju att informationen ska spridas, de anser bara att materialet bör tas fram av säkerhetskommitén och klubbarna borde stå för spridningen - vilket jag tycker låter väldigt rimligt.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-07 14:15:34    
Att man yrkar avslag på en så detaljerad motion är självklart. Som motionär skriver man en sådan, inte för att man vill nå en förändring, utan för att man vill visa misstroende mot styrelsen.

Årsmötet kan ju besluta vad de vill men att bifalla sådana motioner är att bakbinda styrelsen i en alldeles för specifik riktning.

Styrelsens svar är tydligt och ger motionären rätt i sin analys men förespråkar en lösning man tycker är bättre.

Att påstå att det skulle vara svårt att hitta eller ladda ner skriften är ju löjligt. Klarar man inte det kommer man inte att hitta den broschyr Fredrik föreslår heller. "Komplicerad URL?" Kom igen!

Om man inte går med i en klubb, inte går en kurs och inte söker information på förbundets hemsida så är man inte svenska klätterförbundets ansvar, då är man en dumskalle - och sådana finns det gott om.
OnLine Jens Larssen
  2018-04-07 17:23:47    
SKF har tagit fram en Säkerhetsvideo för inomhusklättring.

Varför är det självklart att man yrkar på avslag för att göra en Säkerhetsvideo även för Utomhusklättring?

Om man träffar på någon som gör massa fel på klippan... vore det då inte bra att kunna tipsa att gå in på www.bergport.se/risker och läsa ett dokument, istället för att Googla fram ett dokument och börja scrolla bland 70 sidor i sin mobil?
OffLine Fredrik Lundqvist
  2018-04-07 20:21:26    
Det står ingenting om att man skall kunna läsa sig till info om hur man gör i motionen. Tvärtom genomsyras ordval i motionen av att det inte är möjligt. Jag önskar mig reflektionspunkter för att visa vilka platser säkerhet och risker problematiseras. Det är en seriös motion som vill tydliggöra vikten av erfarenhet och utbildning utan att kalla personer för lögnare eller dumbommar.

Någon sådan information finns inte idag och beslutar förbundsmötet att lägga den enbart som en pdf så blir tillgängligheten sämre och säkerhetsarbetet mindre framträdande. Varför då kan man undra? I förbundsstyrelsen svar liksom i tråden argumenterar man för utbildning istället som om motionen inte handlade om det också. Min poäng är att genom att konkretisera från vilka platser säkerhet och risker problematiseras från blir det tydligare varför utbildning är att föredra.

Tycker man att allting är okej som det är idag ja då finns inget behov av det jag önskar och då avslår man motionen givetvis. Vill man tydliggöra behovet av utbildning och påminna etablerade klättrare om säkerhet och risker så menar jag mitt förslag är en väg att gå utan att moralisera över blivande och etablerade klättrare.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-08 15:53:10    
Gör er nu inte dummare än ni är. Att antyda att förbundsstyrelsen inte skulle förstå bakgrunden till motionen för tankarna till Trump och Orban.

Fredrik har skrivit en motion med tre mycket specifika att-satser:
* att ge styrelsen i uppdrag att skapa ett dokument- ”Klättring på egen risk”
som kan nås via en URL-kod (bergsport.se/risker) under temat risker,
misstag, säkerhet och utbildning

* att ge styrelsen i uppdrag att det i dokumentet ”Klättring på egen risk”
skapas ett antal reflektionspunkter vilka kan skrivas ut för anslag vid
klippor samt med en uppmaning om att gå en utbildning innan man
topprepsklättrar/ledklättrar

* att ge styrelsen i uppdrag att skapa en film för att uppmärksamma konkreta
risker och misstag samt uppmana alla att ansluta sig till klubbverksamhet
och/eller att gå en utbildning för topprepsklättring/ledklättring utomhus
innan man klättrar på egen hand

Så specifika motioner ger inte föreningen någon handlingsfrihet alls - om de går igenom - så styrelsen måste yrka avslag. Antas motionen kan man inte göra på något annat sätt - och i styrelsen för en förening som fattar sådana beslut känner jag inte många som skulle sätta sig.

Hade Fredrik faktiskt menat allvar hade han skrivit förslagen som exempel. Att i en motion ange en specifik url till en skrift med ett specifikt namn är bara att gå för långt. Så gör man inte om man menar allvar.
OnLine Jens Larssen
  2018-04-08 16:19:07    
Det specifika här är ju att man har avslagit de två att satserna att skapa en Säkerhetsfilm och ett Säkerhetsdokument som ju är en väldigt generellt hållna motioner.

Jag förstår din kommentar kring URL...men som sagt detta gäller ju inte filmen och dokumentet.

Återigen. Vad är det för fel att ta fram en Säkerhetsfilm för utomhusbruk när det redan finns en för inomhusbruk.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-08 18:58:50    
Inget, det är ingen som har påstått att det skulle vara fel.
OnLine Jens Larssen
  2018-04-08 19:11:20    
Hur menar du nu? Förbundsstyrelsen har ju avslagit motionen att göra Säkerhetsfilm. Man säger ju att man bara tycker det behövs att komplettera ett 68-sidigt häfte med säkerhetsinfo.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-08 21:05:10    
Ja, men de har inte sagt att det skulle vara fel - bara att man inte vill ha årsmötets uppdrag att göra en sådan.

Skriv smartare motioner...
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-08 21:05:36    
Ja, men de har inte sagt att det skulle vara fel - bara att man inte vill ha årsmötets uppdrag att göra en sådan.

Skriv smartare motioner...
OnLine Jens Larssen
  2018-04-08 21:52:23    
Med tanke med att man inte ens har kommenterat Fredriks motion om att skapa en Säkerhetsfilm utan bara har avslagit den så är ju signalen att man tycker den är fel.

Som sagt, det har precis tagits fram en film om säkerhet inomhus och jag har svårt att förstå varför inte förbundsstyrelsen biföll motionen om att även göra en säkerhetsfilm utomhus.

Hur skulle en "smartare" motion ha sett ut för att det ska skapas en säkerhetsfilm utomhus.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-09 08:06:28    
Den tolkningen får ju i så fall stå för dig. Varför man rekommenderat avslag har jag redan förklarat. Det är fel saker att fatta beslut om på ett årsmöte.

Jag hade lite svårt att hitta filmen du skriver om. Först hittade jag flera filmer om säkerhet utomhus. När jag nu har sett den förstår jag bättre varför man kanske tycker det vore direkt olämpligt att göra en likadan fast för klättring utomhus. Filmen inleds med en varningstext där det står att det är livsfarligt att följa filmens instruktioner och att en kurs är nödvändig. Inomhus är man ofta i en kontrollerad miljö där du inte ens får klättra utan behörighet (kort). Faran med en film är därför inte så stor.

Jag kan tänka mig flera orsaker till att förbundet faktiskt inte tycker det är en bra idé med en film.

Dels skulle det bli på tok för dyrt att ta fram den. Att producera en film som skulle omfatta alla moment som krävs för att klättring utomhus skall vara "säker" skulle kosta stora delar av förbundets budget att ta fram, skulle ta lång tid att göra och skulle bli väldigt lång. Det funkar ju inte att bara peka på dubbelåttan, kamratkontrollen och att sätta på sig selen rätt. Ni försöker med andra ord lösa ett svårt problem med en så enkel lösning att den inte finns.

Dels skulle det absolut bli livsfarligt. Utomhus kan vem som helst klättra utan kontroll. Det krävs ingen behörighet. Det finns garanterat folk som skulle se filmen i stället för att gå kursen och därmed utsätta sig och andra för livsfara genom att tillämpa moment de inte tränat på under kompetent ledning.

Man kan inte göra det ni föreslår.

Dessutom finns det väl redan en instruktionsfilm om klättring utomhus?

Du behöver inte försöka övertyga mig. Dels går det inte och dels spelar det absolut ingen roll.

En smartare motion ger en vill rörelsefrihet för styrelsen. Den är inte detaljerad, speciellt inte inom områden ett årsmöte vanligen inte fattar beslut. Vill du genomföra ett kontroversiellt förslag måste motionen vara skriven på ett sådant sätt att den som skall motivera ett avslag på årsmötet framstår som en komplett idiot. Dessutom måste förslaget vara genomförbart.
OnLine Jens Larssen
  2018-04-09 08:19:28    
Med tanke på att man redan har tagit fram en 15 minuters film om säkerhet https://www.youtube.com/watch?v=VllnhT_tm8k
Om du inte kunde hitta den så understryker ju detta bara behovet om att det behövs en URL som vi alla kan gå omkring och tipsa varandra om Säkerhet.

så skulle det var enkelt att ta fram en kompletterande film om säkerhet om topprepsklättring utomhus. Det skulle räcka med en handfull moment om vanliga misstag som görs.

Att ta fram en film samt ett dokument om risker är väl just att ge rörelsefrihet till styrelsen? Det finns inget detaljerat i motionen som säger vad som måste ingå i filmen tex.
OffLine Bo Brakholm
  2018-04-09 10:17:23    
Och ändå rekommenderar styrelsen avslag!

Som sagt, det är inte mig du skall övertyga. Ni har ju redan förlorat så varför fortsätter du argumentera för att motionen är så bra.

Åk till mötet och se till att motionen bifalles.
OnLine Jens Larssen
  2018-04-09 10:58:41    
Det är ju därför underligt varför styrelsen har yrkat på avslag för alla tre att satserna. Fredrik ska åka till mötet och argumentera. Tack för dina synpunkter.
OffLine Emil Eriksson
  2018-04-09 12:11:14    
Fast det har dom ju inte... Läs vad Bo skriver. Styrelsen delar Fredriks analys och vill också implementera informationen i den redan existerande PDFen om utomhusklättring. Det styrelsen inte vill är att anta en motion som kommer bakbinda dom och som dessutom har uppenbara brister (t.ex. problematiken med att göra en film om riskerna vid utomhusklättring som Bo förtydligat och att skyltning vid klippor sköts bäst av den lokala klubben). Det känns som att ni vill anta rollen av David, frågan är om Goliat verkligen existerar. Don Quijote kanske är en bättre liknelse.
OffLine Emil T Kellander
  2018-04-23 09:16:29    
Hur gick det? Inte ett ord om förbundsmötet? Vore kul att höra hur du (Jens L) och Fredrik sammanfattar förbundsmötet. För ni var väl på plats?
OnLine Jens Larssen
  2018-04-23 09:47:11    
Förbundsstyrelsens nya linje är att SKF inte ska åta sig uppdrag utan allt såsom Fredriks motion ska drivas av klubbarna. Iom detta ställningstagande så faller även iden om att skriva och lobba för ideer som förbundet bör driva.
OffLine Emil Eriksson
  2018-04-23 15:07:46    
Vettig linje. Hur sammanfattar ni mötet?
OnLine Jens Larssen
  2018-04-23 15:18:41    
Som sagt, mantrat var att det är klubbarna som ska driva utvecklingen så det blev mycket lite diskussion och ingen votering om motionerna när detta budskapet hade gått fram på söndagen. Det var bara 25 klubbar närvarande som rimmar illa kring att det är klubbarna som ska driva utvecklingen. Personligen tror jag vi kommer se ett ytterligare minskat engagemang inom SKF. Det största problemet är att det nu saknas orförande i alla de största kommitteerna och flera andra kommitteer kommer att upplösas. Det mest dramatiska som hände var att en i den nya styrelsen började gråta när hon beskrev hur mycket miljön betydde för henne och att hon därför slutat att flyga etc.
OffLine Emil Eriksson
  2018-04-23 16:01:25    
Förstår inte riktigt vad som är dramatiskt med det, låter snarare vackert med ett sånt djupt miljöengagemang. Flyga borde många göra mycket mindre. Tråkigt att inte fler klubbar var representerade. Det är också tråkigt att inte fler vill/orkar engagera sig i kommittérna, delar inte din analys att det kommer leda till ett lägre engagemang dock. Där tror jag att det är resterande individers skyldighet att reflektera över hur de bemöter de aktiva inom SKF, en förändrad attityd gentemot SKF från vissa individer tror jag kan bidra till ett högre engagemang.